Hell Angels i Norrbotten: Allt vi berättade om har besannats

I april 2009 publicerade Norrbottens-Kuriren, NSD och tv-kanalen 24 Norrbotten den uppmärksammade artikelserien Hells Angels i Norrbotten. Då var mc-klubben Eastside i Gammelstad på väg att bli fullvärdig Hells Angels-klubb.
I dag skriver vi 29 september 2010 och allt vi berättade om för snart 1,5 år sedan har besannats.

29 september 2010 06:55

¤ Mc-brottsligheten har slagit sina klor i Luleå och Norrbotten.
¤ Eastside har blivit fullvärdig Hells Angels-klubb och styr dessutom över ett gäng underhuggare i Red & White Crew. 
¤ Våld, utpressning och hot har blivit en del av vardagen i Luleå, inte minst för de poliser som ska stävja den organiserade brottsligheten.
¤ Gängbråken har flyttat ut på gatorna – senast i samband med upploppet mot poliserna i Luleås norra hamn.
Normalt sett samarbetar Kuriren och NSD aldrig redaktionellt. Förra gången gjorde vi ett undantag för att värna den demokrati och det samhälle vi vill slå vakt om. När vi i dag startar artikelserien Hells Angels i Norrbotten – så blev det är det dags igen.
Mc-brottslighetens tillväxt och utbredning i Luleå hotar att slå sönder det samhällsskick och den rättsuppfattning vi tidningar värnar om så starkt. Vi anser att det är av yttersta vikt att Norrbottens dominerande medier skildrar och granskar den organiserade brottslighetens framväxt i vårt län. När ändamålet är så viktigt är det självklart att för en stund lägga den skarpa konkurrens som normalt råder mellan de båda tidningarna åt sidan.
I flera artiklar de kommande dagarna kommer vi att berätta vad som hänt sedan förra artikelserien. Vi har granskat medlemmarna i Red & White Crew och vi försöker blicka in i framtiden: vad är riskerna med att Hells Angels nu är etablerade i Norrbotten – och vad kan det betyda i framtiden?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!