Uppsägningar hotar i försvaret

Försvarets anställda har ställts inför ultimatum:
Tacka ja till de nya kraven på utlandstjänstgöring – annars hotar uppsägning.
– Vi känner oss helt överkörda, säger Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet.

24 september 2010 08:44
Samtliga svenska förband skulle på fredagen redovisa för Försvarsmaktens högkvarter hur många personer som skrivit under de nya anställningskontrakten där obligatorisk utlandstjänstgöring ingår. Kontrakten gäller samtliga 25 000 anställda.
De anställda hade måndagen som sista svarsdag.
Från arbetsgivarens sida är kraven tydliga: Skriver du inte på riskerar du att avskedas.
Vid Försvarsmakten i Blekinge exempelvis riskerar 137 anställda att bli uppsagda. Orsaken är att de tackat nej till eller inte svarat på frågan om de accepterar att tjänstgöra utomlands, skriver Blekinge Läns Tidning.
Oroliga
Lars Fresker är mycket kritisk till hur saken har hanterats av Försvarsmakten och tycker att den allvarligaste biten är att medlemmarna inte vet vad de skriver på.
– Detaljer kring hur ofta man ska resa ut och eventuella undantag gällande småbarn eller sjukdom är inte klara. Det finns en stor oro bland medlemmarna, säger han.
Per-Olof Stålesjö, personaldirektör på Försvarsmakten, tycker att de grova regler som finns borde vara tillräckliga.
De generella reglerna säger sex månader utomlands och sedan minst 18 månader på hemmaplan innan det kan bli dags för nästa utlandsuppdrag, enligt Stålesjö.
Detta gäller samtliga yrkesgrupper inom försvaret.
– Det finns ju grupper som ekonomer, löneadministratörer som vi inte förstår varför de ska omfattas av det här. Ska de sitta i Afghanistan och betala ut löner, frågar sig Lars Fresker.
Solidariskt
Enligt Per-Olof Stålesjö är det en solidaritetstanke att alla ska vara beredda att ge sig i väg, officerare såväl som jurister och ekonomer.
– Kan man inte godta det här då får man fundera på om Försvarsmakten är rätt ställe att vara anställd på, säger han.
Det låter som en tuff linje?
– Jag är medveten om att enskilda medarbetare kan tycka att detta är ett tufft tillvägagångssätt. Men samtidigt finns det ett incitament för oss att hantera det här på ett bra och smidigt sätt för att inte förlora kompetent personal, säger Per-Olof Stålesjö.

I Försvarsmakten är cirka 25.100 anställda, varav:
9.300 yrkesofficerare
6.500 civila (exempelvis administrativ personal)
9.300 reservofficerare (anställda på deltid inom Försvarsmakten)

Källa: Försvarsmakten (TT)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!