Tufft tvättjobb för funktionshindrade

Personalen på Midskogstvätten arbetar i varma, kvava och trånga utrymmen. Någon lön får de inte, bara åtta kronor i timmen i "flitpeng".

 

- Det är hemskt, faktiskt, säger Robin Hjort.

 

31 juli 2010 06:00
Midskogstvätten är en del av verksamheten på Jobbcenter Södra (se faktaruta). Där arbetar fem personer med lättare funktionshinder samt deras handledare. Tvätten består av tre tvättstugor som tar hand om all tvätt från äldreboendet Midskogen, både verksamhetens tvätt som sängkläder, dukar med mera samt de boendes privata tvätt.

 

I två av de tre tvättstugorna är ventilationen trasig och det saknas fönster.

 

- Det är hemskt varmt härinne, särskilt när torktumlarna går. Vi får inte ha dörren öppen för att inte gamlingarnas skull. Vi har klagat men det händer inget, säger Robin Hjort.

 

Han är 21 år och har jobbat heltid på tvätten sedan i början av juni. Han jobbar 08.00 till 15.00 fem dagar i veckan.

 

- Det är jobbigt att hålla undan all tvätt, det är mycket att göra. Tvätten ska tvättas, sorteras och vikas. I stora tvättstugan finns en mangel. Sedan ska vi städa, skura och desinficera tvättstugorna varje dag, berättar Robin.

 

Tvättpersonalen ses inte som anställda utan har fått "sysselsättning" av kommunen via myndighetsbeslut enligt socialtjänstlagen. De får aktivitetsersättning via Försäkringskassan och ska alltså inte avlönas.

 

- De är inte anställda med arbete. Det handlar om sysselsättning, säger Pia Engström, handledare på Midskogstvätten.

 

Äldreboendet är det enda i Luleå som sköter sin egen tvätt, övriga köper den tjänsten. De fem från Jobbcenter Södra sköter tvätten på egen hand, om inte de gjorde det skulle kommunen tvingas betala någon för jobbet.

 

- Ja, det de gör är ett riktigt arbete. Och ett viktigt arbete, medger Pia Engström.

 

Någon lön får de dock inte vilket påverkar deras insatser - frånvaro är inte ovanlig.

 

- Ja, man känner sig inte så motiverad, säger Cissi Strömberg.

 

Hon och Robin Hjort berättar att de åtminstone vill ha en dräglig arbetsmiljö. Det minsta de kräver är att ventilationen fungerar.

 

- Jag börjar må illa om jag jobbar i någon av de mindre tvättstugorna. Det är inte bara varmt, det luktar illa med, säger Cissi.

 

- Det är hemskt, faktiskt. Och en annan sak; vi är tre tjejer och två killar här och killarna har inget omklädningsrum. Vi får byta om på handikapptoaletten, säger Robin.

 

Pia Engström har anmält problemen till tekniska förvaltningen men inget har hänt.

 

Det finns ett 70-tal olika "arbetsplatser" inom Luleå kommun som sysselsätter hundratals funktionshindrade på olika sätt. Som exempel kan nämnas Jobbcenter Södra där man bland annat arbetar med tvätt, snickeri och tryckeri samt Jobbcenter Flugfisken som sysslar med bilvård.

 

Enligt kommunen ska "varje individ har olika arbetsuppgifter inom sitt yrkesområde beroende av sina egna och personliga förutsättningar. Detta innebär större gemenskap, personlig utveckling och glädje för individen. Denna glädje och yrkesstolthet utmynnar i de många kvalitetsprodukter som tillverkas".

 

Beslut om sysselsättning tas enligt LSS och socialtjänstlagen. Kommunen har ansvaret att uppfylla beslutet.

 

Någon lön erbjuds inte utöver "flitpengen" på åtta kronor timmen. Den enskilde får behålla sin aktivitetsersättning oavsett om han eller hon deltar i arbetet eller inte.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Köjs 0920/26