Vattenkraften åt norrlänningarna

Vattenfall delprivatiseras men vattenkraften stannar hos staten. Från vattenkraften ska Norrland få pengar.

 

- Det här är min idé, säger kommun- och finansmarknadsministern Mats Odell.

14 juni 2010 06:00
Förslaget är förankrat hos Kristdemokraterna. Alliansregeringen har inte tagit ställning, klargör Odell. Utgångspunkten är att få in ett förslag i Alliansens valmanifest.

 

- Jag vet inte vad som är allvar i detta. Man ska vara vaksam på Vattenfall. Där har man lekt att man kan styra sig själv, Vattenfall vill inte ha ett departement över sig. Nu vill man därför bryta sig ut inför signaler från oss om hårdare styrning, kommenterar Peter Eriksson, Miljöpartiet.

 

Mats Odell utgår ifrån att Vattenfall behöver investera i grön energi och dit räknar han kärnkraft.

 

- Jag hoppas ju att Alliansen vinner valet och när det är dags att stänga de allra äldsta kärnkraftverken kommer det att finnas nya och säkrare, säger han. Där har Vattenfall en uppgift.

 

Vattenfalls behov av kapital kan tillgodoses via privatisering. Det är osagt i vad mån privatpersoner respektive institutioner får företräde. Grundtanken är statlig majoritet i Vattenfall.

 

Mats Odell säger om sin lösning att han tittat på Norge fast ännu bättre ter sig lösningar i Italien och Frankrike. I samband med en privatisering av Vattenfall ska vattenkraften stanna hos staten.

 

- För all framtid, som Mats Odell uttrycker sig.

 

Han preciserar sig inte om exakt vad staten ska äga.

 

- Jag har ingen färdig lösning. Om det bara är fallrätterna eller även anläggningen som ska brytas ut har jag inte underlag att svara på.

 

Bör även andra bolags vattenkraft ägas av staten?

 

- Nej.

 

Den vattenkraften ligger också i Sverige?

 

- Vi talar om Vattenfall, där staten är ägare, säger Mats Odell.

 

Regionala pengar
Vattenkraften ska omfattas av koncessionsrätt. Från driften av vattenkraften ska en årlig avgift gå till Norrland.

 

- Det ska gå till nytta för regionen men jag tänker mig kommunerna som mottagare.

 

Man ska kunna bjuda på koncessionen och få rätt att nyttja vattenkraften. Mats Odell får frågan huruvida exempelvis Fortum ska kunna bjuda över och få tillgång till egendom som Vattenfall haft. Svaret är att hela frågan får utredas men just detta är inte själva tanken med förslaget.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stig Nordlund