Förorenad mark saneras

Det är centrala Gällivares mest förorenade markområde och intressanta industrimark.

 

I ett unikt frivillig- och samverkansprojekt ska området nu saneras.

10 maj 2010 06:00
Under snart ett halvsekel har det aktuella markområdet, cirka tre hektar, invid Gällivare värmeverk, och bara drygt 100 meter från närmaste villabebyggelse, påverkats av bensin och oljor som fortfarande ligger i marken.

 

Här har bland annat Shell haft en stor oljedepå och lukten av bensin är fortfarande markant vid besök på platsen.

 

Gemensamt projekt
Redan för ett par år sedan inleddes, på kommunalt initiativ, ett unikt samverkans- och frivilligprojekt där samtliga i dag ansvariga, Gällivare Värmeverk, Svenska Shell AB, Preem AB, BDX Miljö samt Gällivare kommun, beslutade sig för att sanera området tillsammans.

 

Mycket kvar
Delar har redan sanerats av ett av oljebolagen, Preem. Förorenade jordmassor har grävts ur ned till tre meters djup och sedan bortforslats.

 

Men stora delar av saneringsarbetet kvarstår och förra året visade sig föroreningarna vara mer omfattande än vad som tidigare antagits vilket betydde ökade saneringskostnader och nya ställningstaganden. Därmed uppsköts också saneringsstarten.

 

Möte avgör saneringsstart
Den 24 maj möts parterna igen för att om möjligt, och på grundval av en förstudie, besluta om saneringsmetod, tidplan och saneringsstart.

 

Efterfrågan på industritomter och föroreningarnas närhet till bostadsområden gör en snabb sanering angelägen för Gällivare kommun.

 

- Förutom att marken är kommersiellt efterfrågad och därmed viktig för vårt näringsliv och kommunens utveckling är det av stor vikt att vi inte har den här typen av föroreningar inne i ett samhälle. Saneringen av området är därför en prioriterad fråga även om undersökningar visar att föroreningarna inte sprider sig på alarmerande sätt ut från området, säger Ulf Normark (S), Miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

 

Grävs ur
Enligt Hans Hägglund, Preem-konsult och projektledare, är områdets grundvattenrörelse, som går i riktning mot Vassara träsk, 0,1 meter per år.

 

Utgrävning och bortforsling av de förorenade jordmassorna kan därför bli saneringsmetoden.

 

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!