Många vill ha våra matrester

I en kommunal anläggning i Uddebo ska skiten från reningsverket bli biogas till bilar. Matavfallet körs sannolikt till biogasfabriken i Boden - fast utmanare finns.

 

- Vi är intresserade, säger Norrlandsjords vd Kurt Johansson.

22 april 2010 06:00
Även andra företag kan bli aktuella som samarbetspartners om matavfallet.

 

Försäljning av biogas i Luleå ska ske där bilismen är påtaglig. Samarbete med bensinbolag eftersträvas.

 

Att Norrlandsjord är ett gångbart namn beror på att företaget sitter med ett avtal till utgången av 2019 om att omhänderta matavfallet från Luleå. Längden på avtalet kan utgöra en bromskloss för biogasplanerna. Samarbete skulle lösa knutarna.

 

Det här framgår av samtal kring planerna på produktion av biogas i Luleå. Det finns också en studie som inte är offentliggjord men Kuriren ger bilden.

 

Tvådelat
Bilbranschen vittnar om en efterfrågan av tankställen för biogas. Sedan en tid finns inriktning i Luleå kommun om tillverkning av biogas till bilar. Det kan ske i två steg.

 

Det första går ut på att göra fordonsbränsle i en kommande kommunal biogasanläggning vid reningsverket i Uddebo.

 

Steg två är att göra biogas även av matavfallet och andra rester från hushåll.

 

- Det är sannolikt att vi i steg två samarbetar med annan kommun eller något företag, säger kommunalrådet Karl Petersen. Matavfallet ska då inte köras till Uddebo.

 

Till bilar
För närvarande samlas matavfallet upp av renhållningen, som kör det i bilar till Sunderbyn där Norrlandsjord & Miljö gör kompostjord av matresterna.

 

I Boden finns länets hittills enda tillverkning av biogas till bilar och därutöver blir det också värme. Ifjol blev det 215.000 kubikmeter biogas till fordon. I Boden finns 140 bilar, privata och kommunala, samt ett par kollektivtrafikbussar som drivs på biogas.

 

En ansökan om utökat tillstånd har inte behandlats av myndigheterna.

 

- Det är försenat, kanske kommer besked i maj, säger Ove Andersson, chef i Bodens kommun på biogassidan.

 

Fem kommuner
Tanken är att kunna ta emot matavfall från Luleå, Boden, Piteå, Kalix och Älvsbyn.

 

- Vi har sagt att vi tar emot alla kommuner i södra Norrbotten, säger Ove Andersson.

 

En rimlig målsättning är att utöver värme till Bodens fjärrvärme också producera 700.000 kubikmeter biogas till fordon.

 

Luleborna gör bästa valet genom att låta bodensarna ta hand om matavfallet, menar Ove Andersson.

 

- Ja, på rak arm kan jag säga att det är så.

 

Då skulle Luleå renhållning köra matavfallet för mellanlagring i Sunderbyn, varifrån det transporteras vidare i stora lastbilar med släp till biogasanläggningen i Boden.

 

Men Norrlandsjord har egna planer.

 

- Jag kan tänka mig att vi söker tillstånd och bygger en anläggning för den här processen, säger Kurt Johansson, VD i Norrlandsjord. I så fall bygger företaget en biogasanläggning i Sunderbyn.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!