Artister kritiserar projektledningen

BD Pop skakas av stridigheter. Artister är missnöjda och vill ha bort projektledaren Aron Tideström.

 

- Jag behöver inte vara älskad av alla, kommenterar han.

14 april 2010 06:00
I dag håller styrgruppen för BD Pop möte. Då kommer kritiken upp som information.

 

Ovanpå annat förestår en polisanmälan om förtal.

 

BD Pop är ett utvecklingsprojekt stöttat av bland andra kommuner och landstinget. Syftet är att backa upp artister som ska kunna fullfölja sina planer utan att flytta från Norrbotten.

 

Redan för något år sedan kom kritik mot projektledaren Aaron Tideström till Kurirens kännedom. Kritiken gick ut på att han körde sitt eget lopp i BD-pop.

 

"Missnöje"
Nyligen har en rad artister tillsammans skickat ett öppet mejl som syftar till förändring.

 

- Det finns ett missnöje mot hur BD Pop sköts. Vi avvaktar mötet och vad det kan innebära. Nästan alla artister knutna till BD Pop är med på mejlet, säger artisten Anton Björkenvall, som dock inte nämner Aron Tideströms namn.

 

Känt för Kuriren är emellertid att Aron Tideström kritiseras i mejlet och en annan av artisterna säger att det varit svårt med honom som ledare och han är svår att få tag på.

 

- Självklart finns det kritik mot folk som leder organisationer. Det är bra att det finns kritik, det utvecklar verksamheten. Kört mitt eget lopp? Ja, det har jag gjort, den här veckan. Jag har varit tvungen köra mitt eget race. Om inte någon tar tag i det, då läggs BD Pop ner. Jag kan sluta i morgon men jag känner att jag måste göra det jag tror på, säger Aron Tideström.

 

På dagens möte i styrgruppen ska en viktig verksamhets- och affärsplan hanteras. Den tar sikte på en bättre fungerande organisation, beskriver Aron Tideström.

 

Kvinnoförnedrande?
Till bilden hör att artistutvecklaren, konsulten Ollie Olsson, som varit med från start, i all hast fått lämna uppdraget, sparkad av Aron Tideström. Artister motsätter sig förfarandet.

 

Enligt Aron Tideström har Ollie Olsson inte hållit sig inom de ekonomiska ramar han haft.

 

I klartext ska han ha saltat fakturor.

 

Mer anmärkningsvärt är den andra anklagelsen att Ollie Olsson uttryckt sig kvinnoförnedrande mot en kvinna kring BD-pop.

 

- Jag anser att det är förtal. Jag har pratat med en jurist i dag och kommer att göra en polisanmälan. Jag har aldrig tagit sådana ord i min mun och har rett ut det här med den kvinna som nämnts, säger Ollie Olsson.

 

Kommunförbundet Norrbotten är projektägare och förbundets tjänsteman Roger Kempainen är med i styrgruppen för BD Pop.

 

- Det är tråkigt att situationen uppstått. Jag ska samtala med berörd personal och försöka reda ut hur det ser ut. Jag har haft ett stort förtroende för Aron Tideström. Vi är inne på femte året, samarbetet har fungerat väl och projektet har haft framgång, säger han.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stig Nordlund 0920/26