Stålnacke: "Bygg ut kärnkraften"

Bygg ut kärnkraften. Det är ett måste för den elintensiva industrin!

 

Det säger Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke i ett upprop tillsammans med två fackordförande på SSAB.

19 mars 2010 06:00
Den gångna vinterns elbrist och höga elpriser har fått Yvonne Stålnacke att göra gemensam sak med metalls Bert Johansson och Unionens Uno Granbom vid SSAB.

 

I en debattartikel i Dagens Industri talar de tre om behovet av mer elkraft för att minska risken för elbrist och höjda priser. Stålnacke, Johansson och Granbom beskriver hur den elintensiva industrin tvingades minska produktionen på grund av brist på el.

 

Trygga elförsörjningen
De tre anser att elförsörjningen måste tryggas så att något liknande inte inträffar i framtiden. Planerna att reparera gamla kärnreaktorer ser de inte som någon lösning. Istället föreslår de satsning på helt nya. De motiverar det med att de blir mer effektiva.

 

Samtidigt säger de att satsning på vindkraft inte kan lösa elbristen.

 

Det uttalande som Stålnacke gör tillsammans med de två fackordförandena går rakt emot den överenskommelse som det socialdemokratiska partiet gjort tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

 

- Det här är inte något nytt, jag har alltid talat om behovet av nya kärnkraftverk eftersom jag inte tror på alternativen, säger Stålnacke.

 

I det sammanhanget talar hon om att vindkraftverk bara kan ge en tiondel av sin maxeffekt under vinterhalvåret.

 

- Här i Norrbotten har vi elintensiva industrier och då krävs det att vi har tillräckligt med el för att de ska klara sina verksamheter året runt. Och vi ska inte behöva förlita oss på att importera kärnkraftsel, säger Yvonne Stålnacke.

 

Kommunalrådet talar i detta sammanhang om det nätverk som finns för socialdemokratiska kommunalråd som tycker om kärnkraft. Stålnacke tänker gå med i det nätverket.

 

Förståelse
Karin Åström är länsordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten. Hon säger att hon har förståelse för Stålnackes inställning. Hon motiverar det med kommunalrådets bakgrund som anställda på SSAB i Luleå.

 

- Vi har högt i tak i vårt parti så därför har jag inga svårigheter med hennes ställningstagande.

 

Vänsterpartiets länsordförande Börje Lööw är inte lika förstående. Han anser att kommunalrådet Stålnacke bryter mot den överenskommelse som Socialdemokraterna tecknat med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

 

- Det finns siffror som visar att förnyelsebar energi kommer att ge Sverige den el som landet och industrin behöver. Dessutom talas det om att det kommer att uppstå ett elöverskott. Därför förstår inte jag kravet på nya kärnkraftverk, säger Lööw.

 

Han har för övrigt gjort ett utspel om energipolitiken tillsammans med Socialdemokraternas Karin Åström och Miljöpartiets länsordförande Annika Eriksson.

 

De tre säger att de rödgröna vill att det görs investeringar så att minst 30 terawatt ny el kommer från förnybara källor 2020. Enligt de tre innebär det att Sverige kan fasa ut kärnkraften.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!