Tunga år för Norrlandsflyg

Norrlandsflyg tar över flyg- och sjöräddningsberedskapen den 1 april.

 

Men företaget brottas med ekonomiska bekymmer.

27 februari 2010 06:00
Den globala finanskrisen slog hårt mot Norrlandsflyg och 2008 blev ett tungt år med röda siffror i bokslutet.

 

Även fjolåret var tungt rent ekonomiskt och under sommaren 2009 omförhandlades avtalet mellan sjöfartsverket och Norrlandsflyg vilket innebar en höjd ersättning med 30 miljoner kronor per år.

 

- Anledningen var att sjöfartsverket gjort flera tilläggsbeställningar efter att grundkontraktet skrevs vilket innebar fler kostnader för oss, säger Anders Annerfalk, informationschef för Norrlandsflyg.

 

"Hyfsad koll"
Utan de pengarna är det högst osäkert om företaget hade lyckats redovisa ett plusresultat i år men nu tyder allting på att företaget går i vinst med cirka tio miljoner kronor med en omsättning på 270 miljoner.

 

- Vi har sett över en del avtal och nu känns det som att vi har hyfsat bra koll på våra utgifter och intäkter, säger Anders Annerfalk.

 

Men bara för ett par veckor sedan förlorade företaget upphandlingen av sjuktransporter inom Norrbottens läns landsting. Anders Annerfalk säger att det är för tidigt att säga vad det kommer innebära men att det naturligtvis inte är positivt.

 

- Det behöver dock inte med automatik innebära att det blir sämre eftersom det frigör en helikopterresurs som vi kan nyttja på annat håll.

 

Men trots de tunga åren har bolaget beställt in åtta nya helikoptrar till ett värde av 800 miljoner kronor. Helikoptrarna som är en nyare modell av Sikorsky S-76 beräknas vara i drift 2012.

 

- Det blir en mix av köp-, lån- och hyravtal. Det är inte lönsamt för oss att ha de gamla helikoptrarna och därför måste vi investera i nya. Den kostnaden är redan beräknad.

 

Nöjda med avtalet
Vad som skulle hända om företaget fortsätter att gå tungt vill inte Anders Annerfalk spekulera i men han säger att de inte förväntar sig att sjöfartsverket ska betala mer pengar.

 

- I dag är vi nöjda med hur avtalet ser ut.

 

Från sjöfartsverkets sida vill man inte heller kommentera vilka åtgärder som kan bli tänkbara.

 

- Vi har ett ansvar att se till så flyg- och sjöräddningen fungerar. Eftersom jag upplever att den gör det i dag känns den frågan hypotetisk och därför finns det ingen anledning att svara på den, säger Lars Widell, chef för räddnings- och beredskapsenheten på Sjöfartsverket.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!