Kalix löjrom märkesskyddas

Bara Kalix, Kalix löjrom har. Och nu kan rommen också bli märkesskyddad i EU-länderna.

25 februari 2010 17:27

Enligt vad North Sweden European Office erfar har europeiska kommissionen tagit ställning till att Kalix löjrom uppfyller kraven för att få skyddad ursprungsbeteckning. Det innebär att produktens kvalitet är i direkt samband till dess geografiska ursprung och ger producenten exklusiv rätt att använda produktens namn.

Inom kort kommer kungörelse att göras i EU:s officiella tidning och då finns det möjlighet för eventuella intressenter att inom sex månader inkomma med invändningar. Därefter sker den definitiva registreringen.
Om detta blir verklighet blir Kalix löjrom jämnställd med, exempelvis, Parmaskinka och parmesanost.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!