Ingen brottsreklam i kommunens lokal

Det är förbjudet att bära kläder kopplade till kriminell verksamhet i kommunala lokaler.

 

Förbudet gäller dock inte vanliga mc-klubbar.

23 februari 2010 06:00
Beslutet togs på måndagen i full enighet i Luleås högsta beslutande organ.

 

- Detta beslut gäller inte bikerklubbar i allmänhet. Det finns många bikerklubbar som har sitt intresse enbart i motorcyklar men de behöver inte känna oro, sade kommunalrådet Karl Petersen.

 

Han betonade att beslutet i Luleå enbart är riktat mot Hells angels, utan att ämna den organisationen vid namn.

 

- De klubbar som detta avser är lätt räknade, de kan räknas på ena handens ena finger. Det rör sig om en enda i Luleå, sade Petersen.

 

Inte bara västar
Han betonade också att även om förbudet populärt kallas västförbudet så är det inte helt korrekt.

 

- Vi pratar inte om västar, vi pratar om kläder. Det går inte att byta ut sin väst mot en t-shirt med samma budskap, sade han.

 

Samtliga nio partier ställer sig bakom förbudet.

 

- Vi backar upp varje stavelse och jag är stolt över att det sker gemensamt, sade Camilla Hansen (C).

 

Beslutet är ett komplement till den handlingsplan mot organiserad brottslighet som kommunen antog i maj förra året. Just denna handlingsplan betonades av politikerna som ett viktigt instrument i kampen mot den organiserade brottsligheten.

 

- Tidigare arbetade vi inte samlat men nu samverkar kommunen, polisen, skatteverket, kronofogden och försäkringskassan för att mota olle i grind, sade Mattias Karlsson (M).

 

Jonas Brännberg (RS) påminde om att kampen mot brottslighet måste börjas genom att skapa arbete och bra bostadsförhållanden.

 

Las-debatt
Förbudet omfattar all klädsel med kopplingar till organiserad brottslighet. Beslutet antas bli överklagat.

 

För övrigt på fullmäktige:

 

Las och dess inverkan på kommunens personalpolitik blev också föremål för en interpellationsdebatt. Jonas Brännberg undrade vad Karl Petersen tänkte göra för att förbättra vikariernas situation. När, och om, de blir inlasade blir de genast uppsagda igen.

 

Brännberg vill återinföra personalpooler med fast anställda vikarier och fick stöd av vänsterpartiet.

 

- Det finns problem med poolerna och de kostar en del. Visst, men det är ett större problem att kommunen uppfattas som en dålig arbetsgivare, sade han.

 

Petersen medgav att det finns problem men slog fast att kommunen ska följa regler och lagar.

 

- Det är inte alltid lätt att leva upp till Las men den ska levas upp till, sade han.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!