Norrtåg i stor upphandling av persontrafik

Snart bestäms vilken operatör som ska köra åt Norrtåg.

 

Kuriren kan presentera några av de troliga intressenterna i en komplicerad upphandling.

18 februari 2010 06:00
Anbudstiden har egentligen gått ut, men förlängdes till i mitten på mars. Därefter funderar Norrtåg en månad innan beslut tas.

 

Norrtåg AB har i uppdrag att bedriva persontrafik i en försöksverksamhet i Norrland ner till och med Mittnabobanan Sundsvall-Storlien.

 

Operatör
Norrtåg är trafikhuvudmännen i de fyra nordliga länen inbegripet Länstrafiken i Norrbotten.

 

Norrtåg ska serva operatören med fordon, bland annat nya motorvagnståg i Norrbotten, samt med en underhållsverkstad i Umeå. Vid upphandlingen lägger intresserade företag anbud på en summa man vill ha för att driva trafiken. Biljettintäkterna stannar hos operatören.

 

En anbudsgivare får koncession på hela trafiken.

 

-  Det är en stor och komplex upphandling, säger Maria Höglander. Marknaden är ny, fordonstyperna många och en ny bana finns, Botniabanan. Operatören ska dessutom driva en ännu inte byggd verkstad i Umeå.

 

Haparandabanan finns med, men tillhör optionsdelen i upphandlingen. Politiska beslut saknas för persontrafiken men pris begärs in om politikerna skulle bifalla trafik.

 

Listan
Anbudsgivarna offentliggörs inte i samband med upphandlingen. Inte heller antalet. Men Kuriren har listat ett antal intressenter som kan förväntas vara med.

 

SJ Norrlandståg. Enligt uppgift oklart om de har bestämt sig. Kör i dag nattågen inklusive Luleå-Umeå och Luleå-Narvik.

 

Veolia Transport. Förlorade senaste kampen med SJ om nattågen. Stora erfarenheter av trafik i Norrland. Kör i nuläget Sundsvall-Storlien.

 

Tågkompaniet. Operatör för nattågen innan Veolia. Blev snabbt populära bland kunder och personal. Kört Mittnabo. Ägs i dag av norska NSB.

 

DSB. Danska statsjärnvägen. Svenska DSB är på offensiv i Sverige. Osäkert om de vill bege sig norrut.

 

DB. Deutsche Bahn. Deras utlandsavdelning har stora ambitioner i Sverige. Frågetecken huruvida DB:s styrelse vill riskera pengar i Norrland.

 

Hemma
Tågkompaniet gör ingen hemlighet av sin viljeinriktning.

 

-  Den enda möjligheten till expansion som vi har haft är att lägga anbud på trafik som går ut på upphandling. Vi är intresserade av Norrtåg och känner oss mer hemma norrut än söderut, säger vd Mats Gustafsson.

 

Här är sträckorna som upphandlas: Botniabanan/Ådalsbanan Umeå-Sundsvall, Umeå-Luleå, Umeå-Lycksele, Luleå-Kiruna, Sundsvall-Storlien, Kiruna-Narvik (Karven), Luleå-Haparanda. Avtalsperioden är augusti 2010 och sex år framåt med möjlighet till förlängning.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Håkan Zerpe 0921/539