Polulärt bantningsmedel dras in

Den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar att bantningsmedlet Reductil dras in på grund sina biverkningar.

22 januari 2010 21:37

Det innebär att ett av marknadens effektivaste läkemedel är på väg att stoppas.
– I enskilda fall har det räddat liv, säger professor Stephan Rössner vid Karolinska institutet.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har kommit fram till att nyttan av bantningsmedlet Reductil inte uppväger riskerna.
En studie med nästan 10 000 överviktiga patienter med hjärt- och kärlproblem visade att riskerna att drabbas av en allvarlig händelse var förhöjd hos dem som tog Reductil, jämfört med dem som fick sockerpiller. Resultatet av denna studie har legat till grund för EMA:s beslut.
Positiva erfarenheter
Stephan Rössner är verksam vid överviktsenheten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Han har mycket positiva erfarenheter av bantningsmedlet.
– Det är väldigt många av mina patienter som har haft en väldig glädje av preparatet. En del har gått ner 40 kilo och har sluppit sin diabetes, sitt höga blodtryck och en massa annat, säger han.
För att få Reductil utskrivet med läkemedelsrabatt krävs i dag att patienten har ett kroppsmasseindex (BMI) över 35 eller ett BMI över 28 men med allvarliga medicinska komplikationer som diabetes eller höga blodfetter. Omkring 175 000 svenskar motsvarar dessa kriterier, men enligt Rössner är det bara omkring tre procent som använder läkemedlet. I denna grupp är det dock en betydelsefull del i behandlingen.
– För mig som sköter väldigt sjuka patienter är det svårt att inte ha några bra läkemedel. Det här är vad som händer när många får betala priset för att det är några som inte har mått bra av preparatet, säger han.
Stopp för Reductil
EMA rekommenderar nu att läkare slutar att skriva ut Reductil till överviktiga patienter och att läkemedlet tas bort från apotekshyllorna. Fram till dess att producenten kan ta fram data som visar att nyttan av bantningsmedlet är större än riskerna vill EMA att stoppet ska bestå.
Men Stephan Rössner anser att det ännu är för tidigt att döma ut bantningsmedlet helt.
– Läget är lite förvirrande just nu, det är väldigt vagt och luddigt. I USA har man heller inte dragit in det, säger han.
Under 2009 sålde Sveriges apotek Reductil för drygt 59 miljoner kronor.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!