Hyresgästernas ordförande till Malmberget

Hyresgästföreningen i Gällivare agerar nu aktivt för att tillvarata medlemmarnas intressen i samband med samhällsomvandlingen i Malmberget.

20 januari 2010 06:00
I nästa vecka anländer förbundsordföranden Barbro Engman och förbundsjuristen P G Nyström till Malmberget.

 

Anledningen till besöket, som även innefattar Esa Norojärvi och Jonny Eriksson, ordförande respektive vd hos HGF Norrland, är den förestående omfattande rivningen av flerbostadshus i LKAB-ägda bostadsområdena Hermelin och Johannes i Malmberget och påföljande omlokalisering av hyresgäster.

 

Vill få information
Hyresgästföreningens förbundsledning vill nu informera sig om förhållandena på lokalföreningens begäran och därmed lyfts samhällsomvandlingen i Malmberget upp på central nivå inom landets hyresgäströrelse.

 

Man kommer att guidas runt i samhället och i berörda bostadsområden men också träffa representanter för kommunledning och gruvföretaget LKAB:s fastighetsförvaltningsbolag FAB.

 

Vid hyresgästföreningen i Gällivare förbereds just nu besöket.

 

Medlemsoro
-  Det finns en ökad oro bland våra medlemmar över det som händer i Malmberget. En stor fråga som gäller 100-tals hyresgästers framtida boendesituation och privatekonomiska förhållanden. Förbundsledningen delar den oron och vill nu skaffa sig förstahandsinformation, säger Tage Johansson, ordförande, som anser att situationen för dem som bor i hyresrätter i Malmberget inte beaktats tillräckligt.

 

Alternativ
-  Med avvecklingen av hyresrätter i den stora omfattningen som är aktuell måste situationen analyseras också ur vår synvinkel vilket vi nu ska göra. Vilka andra alternativ än inflyttning i nybyggda hyresrätter, och därmed ökade hyreskostnader i förhållande till dagens situation, erbjuds till exempel de berörda cirka 300 hyresgästerna.

 

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!