Kiruna kan slutförvara kvicksilver

Kvicksilvret från sjön Ala Lombolo kan komma att slutförvaras i Kiruna. Idén diskuteras i tekniska verken.

9 januari 2010 06:00
Tekniska verken i Kiruna samarbetar med Sakab, ett Sverigeledande företag när det handlar om att ta hand om farligt avfall. Tanken med samarbetet är att utveckla arbetet i Kiruna så att tekniska verken kan vara med och konkurrera om att ta hand om kvicksilvret från sjön Ala Lombolo.

 

- Vi tittar på möjligheten att slutförvara kvicksilvret i de slutna deponiceller som redan finns på återvinningscentralen. Vi vet att de är tillräckligt stora, men vi är inte där än. Vi tittar på alla möjligheter, säger Jörgen Lövgren styrelseordförande för tekniska verken.

 

Är slutförvaringen riskfri?

 

- Jag vet inte om man kan säga att det är riskfritt. Allt innebär väl en risk, men den största risken ligger i att låta farliga ämnen vara kvar i naturen. Då innebär det en betydligt mindre risk att förvara dem på ett säkert ställe, säger Jörgen Lövgren och fortsätter:

 

- Vi är fullt medvetna om att vi kommer att få kritik för det här. Vi gör det inte för att bli poppis i klassen. Men det gäller att ta sitt samhällsansvar. Vi måste ta hand om det som vi människor ställer till med.

 

Samarbetet med Sakab har lett till att man i dag renar exempelvis förorenad jord i Kiruna innan man skickar iväg det farliga avfallet till anläggningar som klarar att förbränna det. Och enligt Jörgen Lövgren kommer det arbetet att behövas i framtiden.

 

- Stadsomvandlingen kommer att frigöra mycket farligt avfall. Om vi kan rena det här innan vi för vidare det farliga avfallet så slipper vi frakta så stora massor, säger han.

 

Frågan om saneringen av sjön Ala Lombolo ligger för närvarande hos länsstyrelsen.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!