Rabatt om bilen kommer för sent

Luleå kommun inför en resegaranti för färdtjänsten vid årsskiftet.

 

Halverad eller till och med slopad egenavgift om färdtjänsttaxin är sen.

23 december 2009 06:00
Resegarantin är en nyhet som införs vid årsskiftet. Det fanns med som ett ska-krav i den upphandling av färdtjänst som kommunen nyligen har genomfört.

 

- Vi vill ha ökad kvalité i det vi erbjuder våra medborgare, säger Pia Berglund, sektionschef på socialförvaltningen.

 

Kommunen har fastställt de ersättningsnivåer och tidsgränser som gäller för resegarantin. Om bilen är 15 minuter försenad blir det 50 procents avdrag på den egenavgift man betalar för färdtjänstresan. Om bilen är 30 minuter sen är avdraget 100 procent. Om bilen uteblir ska resecheckar motsvarande två egenavgifter betalas ut till den färdtjänstberättigade.

 

- Dessa egenavgifter ska bekostas av transportören, säger Pia Berglund.

 

Transportörens ansvar
Kommunen avser att följa färdtjänsten så att de färdtjänstberättigade som drabbas av förseningar också får de avdrag de har rätt till. Det är en fråga mellan kunden och transportören.

 

Sexans Taxi AB vann upphandlingen för centrala Luleå, som även omfattar Bergnäset, Gäddvik, Karlsvik, Gammelstad, Södra och Norra Sunderbyn samt norrbyar inom 0920-området. Sexans Taxi har 20 bilar, mindre än hälften av det antal som Luleå Taxi disponerar.

 

- Vi kommer att ta in fler bilar eftersom, om vi ser att det finns behov av det, säger Tony Havo, styrelseordförande för Sexans Taxi AB.

 

Fler vill köra
Sexans Taxi kan tämligen omgående ta in två bilar och det finns fler taxiägare som vill köra åt Sexans tillägger han. Tony Havo påpekar också att kommunen ställt krav på samåkning när det gäller färdtjänsten.

 

- Där gäller det att vi får ihop det.

 

Hur ser ni på resegarantin?

 

- Sköter vi oss inte får vi betala för oss. Vi har faktiskt tagit på oss det här åtagandet. Vi är införstådda med de villkor som kommunen har ställt i upphandlingen, säger Tony Havo.

 

Inget problem nu
Sena färdtjänstbilar verkar inte vara ett problem, om man ska tro de färdtjänstberättigade som Kuriren talar med på Storgatan.

 

- Den enda gång de har varit mer än 30 minuter sen är när det har varit totalt snökaos. Det är så otroligt ovanligt att det händer, säger Eva Börjesson som har färdtjänst till och från arbetet.

 

- Nu kommer vi att byta taxibolag, jag vet inte vad det kommer att innebära. Jag har mycket goda erfarenheter av Luleå Taxi, tillägger hon.

 

87-åriga Elsa Svedjehed utnyttjar färdtjänsten ibland, när hon ska besöka sitt barnbarn. Bilen har alltid kommit i tid säger hon.

 

Vad tycker du om resegarantin?

 

- Ja, det tycker jag låter bra, säger Elsa Svedjehed.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson 0920/26