Asp Center varslar sex personer

Asp Center i Sävast varslar sex anställda.

 

-  För jäkligt, säger vd Kim Traumer. Men kommunerna har oerhört ansträngd ekonomi.

25 november 2009 06:00
Nio anställda, behandlingspersonal, var i farozonen. Tre lyckades man klara.

 

-  Vi har färre avtal med kommunerna, förklarar Kim Traumer. Den allmänna ekonomiska nedgången drabbar kommunerna. Och då också oss.

 

Under december
Asp Center har landsting och kommuner som kunder. Unga med funktionshinder som Asperger och ADHD får hjälp "till ett ett värdigt och mer självständigt liv", som man uttrycker saken.

 

Ett femtiotal heltidstjänster finns i lokalerna i Sävast. De varslade får lämna företaget under december.

 

Jobbar hårt
Dåligt 2007, riktigt bra 2008 och lägre omsättning/vinst 2009.

 

-  Vi varslade elva personer 2007. Men bara en fick gå hem, säger Kim Traumer med optimism i rösten.

 

- Nu jobbar jag hårt med att skaffa nya kontrakt. Det är fruktansvärt tråkigt att anställda måste sluta. Speciellt när det handlar om duktiga och kompetenta medarbetare som vi satsat på och som säkert är mycket populära på andra ställen. Och inte så lätta att få tillbaka när vi väl behöver dem.

 

-  Men vi ser med tillförsikt fram mot 2010 och hoppas kunna ta ny fart igen.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!