1,6 miljoner för jämnställdhet på LTU

Nu ska de akademiska möjligheterna att göra karriär på Luleå Tekniska Universitet göras mer jämställda.

3 november 2009 13:15
Detta sedan delegationen för jämställdhet i högskolan beviljat LTU närmare 1,6 miljoner kronor för projektet "genusmedveten och hållbar kompetensförhöjning". Sammanlagt har delegationen fördelat ut 25 miljoner kronor till 14 olika lärosäten samt till Sveriges förenade studentkårer för att främja jämställdheten i högskolan. Kvinnor och män har formellt samma möjligheter att göra karriär men ändå är könsfördelningen ojämn bland professorer och forskare.

 

- Det kan vara så att kvinnors och mäns meriter värderas olika och att kvinnor därför har svårare att bli befordrade, säger delegationens ordförande och tidigare rektor vd LTU, Pia Sandvik Wiklund.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!