Kina-fantasi: Kvinnostad i Norrland

Ett samhälle i norra Sverige med 25.000 enbart kvinnliga invånare, där många av dem är lesbiska skogshuggare.
Vad som tycks vara några mindre nogräknade journalisters våta dröm sprids nu i kinesiska medier.