Grattis Jan-Olov Madeleine!

Regeringsrätten meddelade idag att Jan-Olov Madeleine Ågren har laglig rätt att heta så.

29 september 2009 11:55

I och med beslutet tvingas Skatteverket som handlägger namntillägg att ändra sin praxis så att alla vuxna får rätt att själva välja förnamn, oavsett om de av Skatteverket tidigare betraktats som manliga eller kvinnliga.
- Grattis Madeleine! Domen innebär att statens förmynderi över enskilda personers är bruten på det här området. Varje vuxen kan nu själv avgöra vad de ska heta, säger Sören Juvas, förbundsordförande för RFSL.

- Domen är en seger för transpersoner, RFSL och alla andra som kämpat i många år för att Skatteverket ska ändra sin tillämpning av namnlagen, säger Sören Juvas.

Regeringsrätten skriver i sin dom att valet av förnamn är en så personlig angelägenhet att en omfattande valfrihet måste tillkännas den enskilde, särskilt när denne är vuxen. Man konstaterar också att det inte finns några hinder i namnlagen för att män ska kunna bära traditionella kvinnonamn vice versa.

Tidigare har länsrätter och kammarrätter dömt olika i fall där transpersoner överklagat Skatteverkets avslag på deras ansökningar om att få lägga till namn som är typiska för män om de är juridiska kvinnor och vice versa. För två veckor sedan gav länsrätten i Stockholm för första gången en juridisk kvinna, Carolina Orre, rätten att heta Sven trots att hon inte är transperson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!