Luleå Hockey stämmer revisionsbyrå

Luleå Hockeyförening stämmer revisionsfirman Ernst & Young på över åtta miljoner kronor.

22 april 2009 08:28

De vill ha skadestånd för rådgivning och tjänster som föreningen anser varit vilseledande och felaktiga.
Föreningen och dess bolag Luleå Hockey Försäljnings AB menar att kostnader som skulle ha bokförts i föreningen i stället bokförts i bolaget, vilket ledde till negativa konsekvenser skattemässigt.

Enligt stämningsansökan har ansvarig revisor på Ernst & Young varnats av revisorsnämnden för sin hantering av uppdraget för föreningen.

Läs mer i torsdagens Norrbottens-Kuriren.

Denna artikel publicerades i Kuriren 27/12 2006

Nytt skadeståndskrav 

Luleå, Kuriren.
Luleå Hockey kan komma att kräva skadestånd av reviosionsbyrån Ernst & Young.
Klubben har redan gjort det en gång, men efter
Revisorsnämnden varnat
revisorn Torbjörn Köhler kan klubben komma att ställa ett nytt skadeståndskrav. 
- Man har via sitt försäkringsbolag avvisat våra krav en gång, men kan mycket väl bli att vi agerar igen, säger Luleå Hockeys ordförande Curt Johansson.

Det gäller Luleå Hockeys skatte­tvist med Skatteverket där samtliga mål ligger i kammarrätten. Samtliga mål som klubben har gäller i huvudsak hur kostnader och inkomster bokförts mellan den ideella föreningen och
aktiebolaget Luleå Hockey
Försäljnings AB.
För Luleå Hockey står det
miljonbelopp på spel.
Mål mot revisionsbyrån
Får man inte rätt mot Skatteverket kan det bli att man driver ett mål mot revisionsbyrån Ernst & Young.
Revisionsbyråns Torbjörn Köhler var under 2001–2003 auktoriserad revisor för både den ideella föreningen och Luleå Hockey Försäljnings AB.
Luleå Hockey hävdar att den förre Luleå Hockey-spelaren Torbjörn Köhler i egenskap av auktoriserad revisor hade ansvaret över att de felaktigheter som Skatteverket slagit ner på. Klubben hävdar att det är av just den anledningen man har en auktoriserad revisor för att undvika liknande bokföringsfel.
Den statliga myndigheten
Revisorsnämnden har gett Torbjörn Köhler en varning för hans arbete i Luleå Hockey efter att Sara Enbom på Skatteverket skickat in en anmälan till nämnden.
- Jag tycker att hon kunde ha ringt mig först i stället och inte gått bakom ryggen, säger Torbjörn Köhler och fortsätter:
-I själva sakfrågan backar jag inte utan jag tycker att styrelsen undandrar sig ansvaret. Man är ytterst ansvarig för redovisning och det är oprofessionellt agerat. Aktiebolagslagen är mycket tydlig. Men det är klart, det är ju stora pengar på spel för klubben ..
Hur känns det annars att det är din gamla klubb som du och din byrå hamnat i tvist med?
- Visst kan det kännas lite, lite grand. Men du vet, jag reviderar 200 bolag per år och jag ser professionellt på det här och frågan sköts centralt av vårt försäkringsbolag. Sedan är Luleå Hockey mycket större än några enskilda styrelseledamöter. Jag följer Luleå Hockey mycket noga och ser nästan alla matcher, svarar Torbjörn Köhler.
Den nordligaste elitserieklubben har vid ett tillfälle skickat ett skadeståndsanspråk till Ernst & Young i detta ärende.
Hur stort belopp krävde ni, Curt Johansson?
– Jag vill inte kommentera det.
Men det måste vara ungefär den summan som står på spel?
- Jag kan inte kommentera det.
Samlas i mellandagarna
Klubben har fått svar genom revisionsbyråns försäkringsbolag och andemeningen i svaret är att klubben ännu inte lidit skada då skattemålen, för närvarande i kammarrätten, inte slutgiltigt är avgjorda.
- Det är en väldigt tråkig historia för klubben och vi är inte glada över det här. Det är ju en gammal legendar som är inblandad. Men vi måste ju se till klubbens väl och ve och inget annat. Det handlar om så pass stora pengar, säger Luleå Hockeys ordförande Curt Johansson om den förre Luleå Hockey-kaptenen Torbjörn Köhler.
Curt Johansson fortsätter:
- Vi ska under mellandagarna samlas i styrelsen och bland annat prata om hur vi går vidare med det här.
Att Torbjörn Köhler i detta fall fått en varning av Revisorsnämnden kommenterar Luleå Hockeys ordförande på följande vis:
– Det öppnar nya möjligheter, säger Curt Johansson.
Torkel Omnell

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!