Beredning vill banta försvaret

Värnpliktiga ska inte tvingas till insats, föreslår försvarsberedningen .

13 juni 2008 11:47

Däremot tar beredningen inte ställning till om huruvida Sverige ska ha värnplikten kvar.

Det framgick när försvarsberedningen på fredagen överlämnade sin rapport.

Enligt rapporten ska den framtida insatsorganisationen bestå av två delar. För det första insatsförband med stående förband och kontraktsförband och för det andra av ett kvalificerat hemvärn med nationella skyddsstyrkor. De stående förbanden ska enligt försvarsberedningens förslag i huvudsak bemannas med heltidsanställd personal.

Försvarsberedningen föreslår också enigt att dagens luftvärn till vissa delar avvecklas, att antalet stridsvagnar och tunga stridsfordon reduceras och att antalet Gripenplan ska vara färre än dagens mål på hundra plan. Det framgick när beredningen på fredagen överlämnade sin rapport.

Däremot vill politikerna behålla och utveckla andra förmågor. Bland annat ska kompetensen och förmågan att genomföra insatser med brigadstridsgrupp utvecklas. Denna förmåga har i stort sett försvunnit.

Beredningen vill också satsa på helikoptrar och kvalificerad sjukvård.

Partierna uttalar sig också, liksom i det förra betänkandet, för ett ökat nordiskt militärt samarbete.

Folkpartiet presenterade dock en något avvikande uppfattning på fredagen. Bakgrunden är att partiet vill att Sverige ska gå med i Nato.

"Tron på att nordiskt samarbete kan utgöra ett självständigt, säkerhetspolitiskt alternativ saknar förankring i verkligheten", skriver partiets ledamot Allan Widman.

"De nordiska länderna kan inte ensamma generera en tillräcklig politisk och militär tyngd."

Enligt Widman kan inte heller Sverige spela den centrala roll för samarbetet utan medlemskap i Nato. Widman vill dessutom att det svensk-nordiska samarbetet fullt ut ska inkludera Estland, Lettland och Litauen.

Ländernas geografiska läge och förflutna gör dem mer utsatta för den osäkerhet som präglar Rysslands politiska utveckling, menar Widman. Denna utsatthet påverkar också den svenska säkerheten, anser han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!