Antnäs BK – i det historiska spåret

Antnäs BK fyller i år 75 år. Då som nu är den en motor för idrottsverksamheten i byn.

20 februari 2019 10:53

För 75 år sedan, den 21 november 1944, bildades Antnäs bandyklubb (ABK) av ett antal entusiastiska idrottsintresserade ungdomar.

Av verksamhetsberättelser från det första året kan man konstatera att de ekonomiska förutsättningarna inte var de bästa. Jämfört med dagens situation så gav stöd från kommunen och sponsorer inga större ekonomiska tillskott. Räkenskaperna för klubbens första verksamhetsår visar ett ekonomiskt överskott på 141 kr och 37 öre. I och för sig en ansenlig summa pengar med den tidens mått mätt, men inte ett kapital att bygga klubbens fortsatta existens på. Utan medlemmarna, idrottsledare och invånarna i byn vilka bidrog med oerhörda arbetsinsatser hade klubben knappast existerat idag. Precis som i andra sammanhang har det i ABK:s verksamhet funnits eldsjälar som varit pådrivande.

ABK har idag en stark inriktning på ungdomsverksamhet som syftar till att skapa en meningsfylld fritid för ungdomar, men även för de ungdomar från övriga Sörbyar som valt att delta i klubbens olika verksamheter.

Klubbmästerskap

1945 arrangerades det första klubbmästerskapet i ABK. Grunden för det årliga Antnäsloppet var skapad även om genomslagskraft för skidsporten fick vänta till början av 60-talet. Det var då som ett tiotal ABK-ungdomar började träna skidåkning mer metodiskt. Av ekonomiska skäl hade klubben inte möjlighet och kanske inte heller intresse av att bredda vinterverksamheten inom klubben. Det blev Bergnäsets AIK som tog hand om skidungdomarna och lät dem ingå i sitt ungdomsstall, som redan då var ett av de främsta i länet.   

I takt med allmänt ökat intresse för skidåkning ökade också framgångarna vid skidtävlingarna för de som tävlade för Antnäs BK. Det ökade skidintresset bidrog nu till att de styrande inom ABK beslutade att skapa bättre förutsättningar för skidåkning för både tävlande och motionärer.

I slutet av 60-talet tog planerna på ett elljusspår fastare former och efter ett intensivt och engagerat arbete från klubbens medlemmar, skidälskande familjer i Sörbyarna, kunde elljusspåret invigas den 19 december 1970. Tack vare välvilja från markägare i såväl Antnäs som Alvik fick ABK tillåtelse att avverka skog och göra markberedning för att spårsystemet skulle bli så bra som möjligt. När allt arbete var slutfört kom betyget från aktiva och motionärer: ”det absolut bästa spårsystemet i länet”.

I samband med invigningen anordnades ett invigningslopp. Syftet var bland annat att visa att spåret var avsett för alla kategorier, både elitåkare och motionärer. Invigningen blev starten för en lång tradition och den årligt återkommande tävlingen - Antnäsloppet. Många av Sveriges bästa skidåkare har under åren deltagit i Antnäsloppet, en eller flera gånger. 

Från slutet av 60-talet har spårsystemet utvecklats och kompletterats med teknikbana för de allra yngsta  och fler spårslingor har skapats med tidsenlig miljöanpassad belysning. Förutom Antnäsloppet arrangeras kommunmästerskapstävlingar och varje år under mars månad arrangeras Nederluleåstafetten.

Nederluleåstafetten

Nederluleåstafetten har under åren arrangerats som en samarbetstävling med föreningarna Bergnäsets AIF, IK Örnen i Måttsund, Ersnäs IF, Antnäs BK och Norrbottenskuriren.

Sedan starten av tävlingen har den varit indelad i sex stafettsträckor. 

Delsträcka 1, Bergnäset - Måttsund 
Delsträcka 2, Måttsund - Ersnäs 
Delsträcka 3, Ersnäs -Antnäs 
Delsträckorna 4,5 och 6 på ABK:s spårsystem.

I slutet av 90-talet beslutades att samtliga sex delsträckor skulle ligga i ABK:s spårsystem. Grunden för den förändringen var att de deltagande klubbarna, i avsaknad av maskinell utrustning, hade svårt med spårprepareringen av de olika delsträckorna och tävlande hade ibland uttryckt sitt missnöje över spårkvalitén. 

Under årens lopp, med undantag för något enstaka år, har cirka 40 stafettlag per år deltagit i tävlingen, eller om man så vill kalla det ”Folkfesten”.

Antnäs BK:s färger

Kanske du undrar över färgen i ABK:s loggor och tävlingsdresser. Här är berättelsen om klubbfärgernas tillkomst på klubbdresser och senare på klubbens loggor.

Hugo Bergström var en person som då och då fick rycka in när det skulle författas skrivelser av olika slag. En försäljare, nasare,  knackade på hos Bergströms. Försäljaren hade det mesta till försäljning bland annat blå trikåvaror.  Priset på trikåvarorna var överkomligt och i samråd med kassören blev det affär. Därmed var klubbens färger bestämda.    

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Reidar Jönsson