Anmäler gruvans vattenflöde

När snön smälte har vatten runnit ut från Tapuligruvans sandmagasin – och processvatten riskerar ha släppts ut i naturen.

6 maj 2019 19:04

Kaunis Iron har själva gjort en anmälan för driftstörning – men hoppas att processvatten inte har släppts ut i och med att snösmältningen skapade ett vattenflöde som rann ut från sandmagasinet.

Platschefen Åsa Allan förklarar att anmälan till länsstyrelsen är av ren rutin och att det förmodligen inte skett något allvarligt.

– Det är ett område där det inte finns sand deponerad. Men i och med att det ändå ligger i sandmagasinet så måste vi titta så att det inte har kommit med processvatten. Vi har tagit prover och anmält det här för att säkerställa allt och vara på den säkra sidan, säger Allan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Herman Öberg 0922–148