Alla kan ta bilder men alla är inte fotografer

24 april 2019 06:00

För några år sedan gick det ett program på tv som hette ”Alla är fotografer”. Det finns väl ett slags sanning i det. Den fotografiska tekniken har blivit tillgänglig för alla och envar. Det är lätt att ta skarpa och välexponerade bilder och det är lätt att kopiera och distribuera. Vad man kanske glömmer är att bra fotografi inte bara är teknik.

Detta innebär att konkurrensen på fotomarknaden har blivit stenhård. Att som heltidsarbetande konkurrera med avancerade amatörer som har sin försörjning på annat håll kan bli problematisk. Tack och lov finns det fortfarande bildköpare som ser till annat än det rent pekuniära. De vet naturligtvis att arbetssituationen för många fotografer är kärv. Det är svårt att få fasta jobb och konkurrensen om frilansjobben är som sagt tuff.

För några år sedan gjorde Aller Media ett så kallat fulavtal som innebar att vi skulle lämna över alla rättigheter till det material vi levererade. Ett annat företag inom Bonnierkoncernen, det som hette Bonnier Tidskrifter, gjorde 2016 samma sak. Då kallade Svenska tecknare det för en slavmarknad.

Nu är det dags igen. Bonnier News har girigt snickrat ihop ett frilansavtal som skulle göra det nästan omöjligt att jobba åt dem. I Bonnier News ingår stora tidningar som Dagens Nyheter och Expressen. Enligt avtalet blev vi som upphovspersoner tvingade att lämna ifrån oss alla rättigheter till de bilder och texter vi producerat för de tidningarna. Bonnier News förbehöll sig rätten att för en skamligt låg ersättning åt oss sälja allt material vidare.

Detta avtal har inte tillkommit i en förhandlingssituation där båda parter får ta och ge utan ett dekret som ensidigt gynnar den ena parten. Ur den obalansen kan det inte komma något gott. Den som är förvånad att familjen Bonniers ätteläggar beter sig som kapitalister, vinsten framför allt, räcker upp en hand… tänkte just det. Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Journalistförbundet och Bildleverantörernas Förening har skrivit ett öppet brev till Bonnier där de protesterar mot avtalsförslaget. Den protesten gav resultat och Bonnier News ska nu presentera ett omarbetat avtal. Vad det innehåller vet jag inte i skrivande stund.

Det finns ingen vits för någondera parten att driva sina ”rättigheter” in absurdum. Det leder till ett ställningskrig som i slutändan inte gynnar någon. Vi är faktiskt beroende av varandra. Jag är resonabel. Prata med mig och vi ska säkert komma överens. Men försök inte köra över mig – då måste jag hoppa åt sidan eller sätta upp ett betonghinder.

Krönika

Anders Alm
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!