20-åriga Öresundsbron får ett ansiktslyft

Lagom till Öresundsbrons 20-årsjubileum inleds den hittills största satsningen på att hålla den i fortsatt gott skick.

Att måla om brons stålkonstruktion beräknas ta 13 år och kosta 420 miljoner kronor.

17 januari 2020 11:37

Ett arbetslag på 20 man ska ta sig an uppgiften högt ovanför sundet och med tåg som susar förbi i 180 kilometer i timmen alldeles intill.

Det är den största investeringen vi gör sedan bron öppnades. Men det kommer inte som en överraskning för oss – det är så det är att äga en bro, säger Öresundbrons anläggningsdirektör Bengt Hergart.

Han tar själv de första symboliska penseldragen inför ett dansksvenskt pressuppbåd och framhåller att färgen nu är vattenbaserad.

"En hållbar bro"

När brons ståldelar målades första gången i slutet av 1990-talet skedde det inomhus i fabriker i Spanien och Karlskrona och då användes epoxifärg. Sådan färg kan medföra risker för både arbetsmiljön och naturen, betonar han.

Vi vill lämna över en hållbar bro till nästa generations broägare.

Bron ska hålla i minst 100 år, är det tänkt, och redan från start har Öresundsbrokonsortiet avsatt pengar för underhållet. Så målarprojektet kommer inte att påverka priset för resenärer över Öresund.

Själva måleriarbetet kommer bara att kunna pågå under sommarhalvåret, från mars/april till september/oktober. Och i vissa lägen kan det bli omöjligt även då.

Rätt väder krävs

Om det blåser för mycket eller om det är för hög luftfuktighet så måste vi ställa in arbetet, säger Jens Mørk på företaget Muelhan, som fått uppdraget.

Företaget har sedan tidigare erfarenhet av ommålning av oljeplattformar och vindkraftverk till havs.

Hädanefter kan man räkna med ett nästan konstant målande på den dansksvenska förbindelsen.

Det ser man på broar som Golden Gate och andra stora konstruktioner, att där har man i princip målningsarbete hela tiden. Så från nu och framåt är det nog en verklighet hos oss också, säger Bengt Hergart.
Fakta: Nästan 300 000 kvadratmeter

Stålfackverken på Öresundsbron som ska målas har en sammanlagd yta på knappt 300 000 kvadratmeter.

Totalt beräknas arbetet ta 13 år: Först målas brons södra sida 2020–2024, sedan den norra 2024–2028 och därefter målas undersidan med start 2028.

Arbetet utförs från tre specialkonstruerade plattformar som kan flyttas längs med bron. Målningen sker både genom pensling och sprutning.

Trafiken på bron ska inte påverkas av arbetet, inte heller biljettpriserna.

Källa: Öresundsbron

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cecilia Klintö/TT