110 miljoner för forskningsprojekt på LTU

21 mars 2017 16:11

Luleå tekniska universitet får ett av landets åtta nya kompetenscentrum för forskning i världsklass. Satsningen Vinnwater, på LTU, har en finansiering på 110 miljoner kronor under fem år. Tanken är att universitetets forskare tillsammans med företag och kommuner ska utveckla nya dagvattenlösningar som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag samtidigt som de fångar möjligheterna som dagvattenavrinning kan erbjuda.

Det är Vinnova som står bakom de nya kompetenscentrumen och syftet är att universitetet och företag tillsammans ska bedriva forskning inom områden som är viktiga för landet. Kunskap och ny teknik ska föras ut i näringslivet och andra delar av samhället för att bidra till utvecklingen av nya processer, tjänster och produkter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nellie Andersson

Ämnen du kan följa