Uppmaningen: "Fler aktörer måste kliva in"

Kommunens finansiering av Luleå Pride är tillräcklig, tycker Niklas Nordström. Nu vill han se att andra aktörer kliver fram och sponsrar evenemanget.

1 juni 2018 17:49

Luleå kommun bidrar med 700 000 kronor per år till RFSL:s verksamhet och ytterligare 53 000 kronor för Luleå Pride. Därför valde kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå begäran på 230 000 kronor för huvudakter på sommarens festival. Niklas Nordström hoppas att exempelvis näringslivet ska gå in och sponsra i stället.

– Grunden läggs genom den stora pengen från kommunen för att kunna genomföra och projektleda arrangemanget. Då måste andra kliva in som sponsorer för att fylla Pride med aktiviteter, det tycker jag är rimligt. Vi kan inte be skattebetalarna i Luleå att bära alla arrangemangskostnader. Där måste fler aktörer kliva in och finansiera, säger han.

Skillnaden jämfört med tidigare år, då Pride beviljats extrastöd för stora artister, är vinterevenemanget som kostade kommunen 130 000 kronor detta år.

– Det som har tillkommit är Pride on ice som också kostar pengar, det går inte att bara addera nya kostnader hela tiden. Våra pengar ska räcka till mycket och då får vi göra en prioritering. Vi behöver inte ha något dåligt samvete över stödet till RFSL och Pride, vi är den enskilt största finansiären för att möjliggöra den. Det finns andra som i så fall kliva fram och hjälpa till med enskilda aktiviteter, i det här fallet huvudartisten och liknande, säger Niklas Nordström.

RFSL:s ordförande, Helena Carlsson, tycker inte att Pride on ice borde påverka beslutet eftersom de inte sökte om något bidrag där?

– Nej, men det finns inte oändliga resurser. Det är många som har en förväntan på kommunens medverkan på olika sätt, vi måste se till att pengarna räcker till olika aktiviteter. RFSL och Pride får närmare en miljon kronor från kommunens medel och det är väldigt mycket pengar, det är ingen tvekan om det. Vi gör stora insatser, kommunen kan inte bära allt ansvar själv.

Kommunstyrelsens motivering

"Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår RFSL:s ansökan om 230 000 kronor till huvudartister under Luleå Pride 2018 mot bakgrund att de aktiviteter som kommunen redan stöttar med är tillräckliga. Luleå kommun finansierar RFSL:s verksamhet med 700 000 kronor per år, bland annat för genomförande av det återkommande Luleå Pride. Utöver detta sponsrar kommunen Luleå Pride 2018 med 53 000 kronor och vid uppstarten av Luleå Pride on Ice stöttade kommunen med arbetsinsatser och kostnader motsvarande 130 000 kronor."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Tosser