Svartlistat företag investerar i Markbygden

Kinesiska företaget CGN, som är svartlistat i USA, har investerat omkring 90 miljarder i svensk vindkraft. Piteås kommunalråd Anders Lundkvist (S) oroas inte av det utländska ägandet, men är samtidigt riskmedveten.

18 februari 2020 09:34

Det statligt ägda kinesiska företaget CGN (China General Nuclear Power Corporation) äger 75 procent av vindkraften som tillhör projektet Markbygden ett. Totalt står företaget för omkring en femtedel av de cirka 90 miljarder som investerats i svensk vindkraft.

Tomas Riklund, kommunikations- och PR-konsult för Markbygden ett, konstaterar att det utländska ägandet av vindkraften är stort. Han har inga synpunkter på det och hänvisar till ett uttalande i Sveriges radio av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Ministern anser inte att de kinesiska investeringarna i vindkraft utgör någon säkerhetsrisk för Sverige. Enligt Anders Ygeman kan det finnas utländska investeringar som är problematiska i säkerhetskänslig verksamhet, men han tror inte att just de här investeringarna faller inom de kriterierna.

– Sverige har stora överskott på el. Det innebär att ägande av enskilda vindkraftsparker inte kommer vara något bra påtryckningsmedel på Sverige eller någon annan stat, säger Anders Ygeman.

Piteås kommunalråd Anders Lundkvist, konstaterar att mycket av investeringen i vindkraften kommer från utlandet och att investeringen i grunden är positiv. Han betonar dock att man inte får vara naiv inför stort utländskt ägande.

– Det här är inte en kommunal angelägenhet utan det hör hemma på det storpolitiska planet men det är klart att vi i kommunen har tänkt över olika frågeställningar gällande utländskt ägande. Är man konspiratorisk så kan man se en rad scenarier som inte är så tilltalande, säger Anders Lundkvist.

CGN som sammanlagt investerat i 300 vindkraftverk i Sverige blev i höstas svartlistat i USA med motiveringen att de skulle ha stulit amerikansk kärnteknik för militärt bruk. På samma lista återfinns det kinesiska informations- och kommunikationsteknikföretaget Huawei. Svartlistningen innebär att amerikanska bolag inte får handla med dem.

Anders Lundkvist känner ingen oro inför det utländska ägandet och satsningen på vindkraft i Markbygden har välkomnats av kommunen.

– Som kommun tar vi inte ställning till ägandet men vi är ändå noga med att se över riskerna för vad stora utländska intressen kan tänkas innebära för Piteå. På det lokala planet vill jag betona att vi har mycket goda kontakter med representanter för vindkraften, säger Anders Lundkvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!