Vår syn på det vackra utmanas

Våra egna estetiska värderingar och syn på det vackra utmanas i Konstmuseet i Norr nya utställning ”En vacker utställning”.

5 september 2019 13:57

– Utställningen kan liknas vid en samtida konsthistorisk kommentar, säger Selma Green, länskonstmuseichef.

Skönheten och dess inneboende estetik var länge det överordnade målet inom den västerländska konsten. Urgamla värderingar och normer som överlevt även om tiderna förändrats.

Nu undersöker 12 konstnärer och konstnärspar förhållandet mellan det vackra och det fula där det klassiska skönhetsbegreppet kan ifrågasättas genom val av tema, uttryckssätt, färg och material.

En av dem är Lotta Lampa som låter det estetiska uttrycket möta den norrbottniska raggarkulturen i ett nyproducerat verk. Liksom konstnären Monica L Edmondson som i en lång process bearbetat sin dotters svåra sjukdom som getts gestaltning i en heltäckande tapet där sprutor och piller bildar ett tillsynes mycket vackert mönster på håll. När betraktaren kommer nära verket ”f.Malign:Closure” berättas dock en helt annan, mörkare historia.

– Vår förhoppning är givetvis att väcka frågor och reaktioner hos konstpubliken och just Monica L Edmondsons verk kan nog många relatera till, säger Selma Green.

Gerd Aurell och Helena Laukkanen är ett av två konstnärspar som deltar i denna samlingsutställning. Tillsammans har de skapat installationen ”Göken gol från alla väderstreck” av vardagligt rosa industripapper.

Samarbetet bottnar i en lång vänskap sedan studietiden i Umeå och som fortsatt brevledes sedan Helena flyttade till Uppsala.

– Vi har kommunicerat via brev och sedan skapat böcker där vi diskuterat och samtalat om litteratur, livet och vårt konstnärskap. Vi har nästan aldrig ringt varandra men givetvis träffas vi med jämna mellanrum. Det ser vi till att göra.

Det platsspecifika verk de skapat till utställningen på Konstmuseet i Norr bygger på en idé och ett arbetssätt de tidigare provat för en utställning i Uppsala.

– Vi hade länge talat om att vi måste göra någonting tillsammans, även fast våra konstnärskap skiljer sig åt väldigt mycket. Vi fick ett konstnärsresidens i Saxnäs och åkte dit utan att egentligen veta vad vi ville göra. Men Gerd hade plockat med sig en rulle rosa industripapper i sista sekund och vi började experimentera.

Det lustfyllda experimentet blev slutligen verket ”Try to found space into a corner” och visades i Uppsala.

– Då jobbade vi parallellt i var sitt hörn utan att se vad den andra gjorde. Nu har vi istället jobbat tillsammans och bytt sidor.

Eftersom båda läst Doris Lessings roman ”The golden notebook” finns denna författarinna givetvis med, liksom andra tankar och intryck de samlat på sig under tiden i Kiruna och de fem dagar som det tog att färdigställa installationen ”Göken gol från alla väderstreck”.

– Ja, vi har haft roligt och bejakar varandra. Samtidigt har jag försökt gå utanför min egen komfortzon med lite mer svärta än jag vanligtvis har i mina verk, säger Helena Laukkanen.

Det andra konstnärsparet som medverkar är Roger Metto och Lukas Göthman. Deras samarbete har dock sett helt annorlunda ut.

– Jag gjorde först bilderna som sedan Lukas fick och skrev text till, säger Roger Metto.

De kommunicerade inte med varandra och diskuterade varken bildval eller uttryck. Men har dock en gemensam nämnare, nämligen starka kopplingar till vildmarken och till bergen.

– Vi är båda väldigt förtjusta i Abisko. Själv återvänder jag gärna till just den platsen som jag besökte för första gången när jag var barn. Den är välbekant. Där fylls jag av harmoni, balans och känslan av kontinuitet, säger Roger Metto.

Tre stora, färgstarka landskapsmålningar med Lukas Göthmans text kontrasteras mot mindre teckningar som föreställer cowboys, indianer och andra figurer där Lukas Göthman åter tolkat bilderna på sitt sätt i text.

– Jag målar ytterst sällan människor. Det var väl något uppdämt behov som gjorde att jag tecknade dessa figurer, säger Roger Metto.

Han beskriver samarbetet som avslappnat, fritt och lekfullt – vilket gav energi och kraft till att testa sina egna gränser igen.

– Men visst jag gillar verkligen landskap och så älskar jag att måla. Naturen har en stor betydelse för mitt konstnärskap.

Och en som verkligen tagit in naturen i sitt konstnärskap är Anni Rapinoja. Hon beskriver naturen som sin arbetskamrat. Med hjälp av lingonblad, vide, alkottar och skägglav skapar hon fina skor, hattar och väskor. Nu utställda i en specialtillverkad ”walk in closet” för just denna utställning.

– Jag köper många skor på loppmarknader som jag sedan använder som form till de skor jag sedan tillverkar av lingonblad. De limmar jag ihop med hjälp av silkespapper och råggröt.

Råggröt?

– Ja, det fungerar mycket bra som lim, klibbigt och bra, ler hon.

Fotnot: På Norrbottens-Kuriren www.kuriren.nu/kultur finns fler bilder från utställningens 12 konstnärer och konstnärspar.
En vacker utställning

De 12 konstnärer och konstnärskap som utforskar förhållande mellan det vackra och det fula är: Gerd Aurell och Helena Laukkanen, Irja Bodén, Monica L Edmondson, J. A. Juvani, Lotta Lampa, Heikki Marila, Roger Metto och Lukas Göthman, Anni Rapinoja, Erling Rehnsfeldt, Heli Ryhänen, Erika Stöckel och Morten Torgersrud.

Utställningen visas på Konstmuseet i Norr i Kiruna från den 5 september till och med den 29 mars.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Åström