Han kan försena bygget av nya brandstationen

Kommunens mardrömsscenario har slagit in. Bygget av nya brandstationen på Risslan kan bli försenat eftersom detaljplanen har överklagats.

17 mars 2018 07:30

I slutet på februari antog kommunfullmäktige den nya detaljplanen för kvarteret Risslan (Lilla Mjölkuddsberget), där den nya brandstationen ska byggas. Men kommunfullmäktiges beslut har inte hunnit vinna laga kraft och nu har det överklagats av två privatpersoner, boende på Lövskatan.

Överklagandet kommer att prövas av mark- och miljödomstolen i Umeå, vilket kommer att ta sin tid. Domstolen brukar inte bevilja någon förtur, utan ärendena behandlas i turordning.

– Nej, domstolen brukar inte ge någon förtur, säger Robert Eriksson, avdelningschef stadsplanering på Luleå kommun.

Innebär det att projektet blir försenat?

– Ja, det kan ju bli det. Man kan göra vissa saker under en överklagandetid, vi äger marken, så vissa saker kan vi göra. Men det kan bli långdragna processer, säger Robert Eriksson.

Vad kan kommunen göra?

– Vi håller på att fundera över det. Vi hade inte trott att vi skulle få en överklagan från det här hållet. Vi håller på att fundera hur vi ska hantera den här biten för att inte tappa tid, säger Robert Eriksson.

Finns risken att det drar ut så mycket på tiden att lokaliseringen av SOS Alarm går i stöpet?

– Vi får hoppas att det inte gör det, man kan inte garantera något. En överklagan är en proces som ska igenom, vi kan inte säga på förhand hur lång tid det tar. Det finns ju tid kvar att överklaga, det är inte säkert att det här är den enda överklagan som kommer in, säger Robert Eriksson.

Tor-Björn Nilsson, en av de klagande, förklarar att det handlar om flytten av återvinningsmarknaden och återvinningscentralen från Kronan. Han misstänker att kommunen har en dold agenda, som innebär att de kommer att placeras på Lövskatan i stället för på Risslan.

– Vi tror att det finns en hund begraven här. Kommunen manipulerar så att återvinningen ska placeras på Lövskatan. När man läser alla handlingar så pekar allt i den riktningen, säger Tor-Björn Nilsson.

Tor-Björn Nilsson nämner en artikel från januari där kommunalrådet Niklas Nordström uttalat sig.

– Sedan har vi sett att det finns mycket konstigheter i det här. SOS Alarm är ett vinstdrivande företag, varför ska kommunen bygga lokaler åt dem? Det är inte normalt, säger Tor-Björn Nilsson.

Brandstationen och kontoret för SOS Alarm kommer att byggas på den bästa marken på Risslan. Sedan återstår mark där man måste spränga bort berg, det blir dyrt. Det är kommunens argument för att placera återvinningen på Lövskatan hävdar han.

Ditt överklagande kan försena brandstationen?

– Ja, det kan väl hända, svarar Tor-Björn Nilsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson

Ämnen du kan följa