Fokus på upphandling av konst

Med början den 25 oktober anordnas en tvådagars nationell konferens kring upphandling av konst i Kiruna.

24 oktober 2017 12:20

Konferensen är ett försök att skapa ett nationellt samtal och samverkan mellan olika aktörer som arbetar med frågan.

– Vi hoppas att konferensen ska utmynna i någon form av nationellt nätverk där vi kan jobba vidare med frågan som är bred och komplex. Om vi kan jobba franmgångsrikt med upphandling av konst stärker det konstnärernas arbetsmarknad och ger ny offeltig konst till medborgarna, säger Hanna Isaksson, verksamhetsledare för Resurscentrum för konst i Norrbotten i ett pressmeddelande.

Att konferensen genomförs i Kiruna var ett naturligt val, speciellt med anledning av stadsomvandlingen där det finns 21 miljoner avsatta för konstnärlig gestaltning de kommande åren.

– Det kommer att bli många utlysningar i Kiruna, menar Maria Ragnestam, konstnärlig ledare för Konstmuseet i Norr, en av arrangörerna bakom konferensen i samarbete med Resurscentrum för konst, Konstkonsulenten i Norrbotten och Norrbottens Konsthandläggare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa