Ny klätterförare på gång över Kebnekaisemassivet

Klättrare som beger sig ut i Kebnekaiseområdet har en uråldrig guide att förlita sig på. Klätterföraren är 60 år gammal och mycket har förändrats sedan dess. Nu har Kiruna klätterklubb påbörjat det omfattande arbetet med att uppdatera föraren.

11 augusti 2017 07:46

– Det behövs verkligen aktuell information. Stenar rasar och glaciärer ändrar skepnad, säger Anneli Ortmon, projektansvarig för klubben.

En klätterförare är en guide med information över naturen i ett specifikt område. I klätterföraren finns information om leder, höjdmetrar och formationer.

För Kebnekaiseområdet är informationen mycket gammal och kan till viss del vara missvisande.

– Naturen ändrar sig. Formationer förändras och glaciärer flyttar på sig. Den förare som klättrarna utgår ifrån är skriven på 1950-talet på skrivmaskin och på gammalsvenska, säger John Nilsson, en av klättrarna i klubben.

Under fem veckor har han planerat att finnas på plats vid ett tältläger som Kiruna klätterklubb rest i närheten av Kebnekaise fjällstation. Härifrån utgår man för att klättra efter de leder som finns i Kebnekaisemassivet.

Syftet är att ge klättrare aktuell information.

– Kebnekaisemassivet är relativt oexploaterat. Det ses som ”Sveriges högfjällsmecka” men är lågbesökt av klättrare. Det är främst lederna till Kebnekaises sydtopp som drar besökare, säger Nilsson.

En av orsakerna till att Kebnekaisemassivet inte drar tillnärmelsevis så mycket intresserade klättrare som man skulle tro, kan delvis bero på den bristfälliga information som finns.

– En ny klätterförare kan leda till att området hamnar mer i fokus i klättrarvärlden. VI kommer att uppdatera den med bilder och korta texter men också hur man tar sig till lederna och en uppskattad tidsåtgång. Alla delar är viktiga för att man ska få en realistisk tidsplan innan man ger sig ut, säger John Nilsson.

För Kiruna klätterklubbs del innebär uppgraderingen en hel del arbete under ytterligare ett drygt år. Under hösten sker fältarbete och under vintern ska klättrare som väl känner till området intervjuas. Sedan sammanställs materialet.

– Den senkomna sommaren har påverkat det praktiska arbetet på fältet. Men vi räknar med att den nya Klätterföraren ska vara klar till årsskiftet, 2018/2019, säger Anneli Ortmon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Dahlgren

Ämnen du kan följa