– Vi har uppfattat att det finns ett behov av att få träffas och nätverka lite. Och det har varit jättekul att höra diskussionerna, det som slår mig mest är hur mycket kompetens det verkar finnas, säger Sofie Skalstad från organisationen Nytänk.

På dagens schema stod bland annat en workshop som gick ut på att lista vilka utmaningar som fanns i de respektive kommunerna och sedan försöka hitta lösningar tillsammans. Förutom att stärka samarbetet och kontakten mellan de olika råden är en ständigt återkommande fråga huruvida det ska startas ett regionalt ungdomsråd för hela Norrbotten.

– Det finns ett sådant idag, men de har bara fokus på kulturfrågor. Vi skulle vilja bredda den verksamheten lite till att kunna lyfta andra frågor också, säger Jens Lahti från Bodens ungdomsråd.

Med på dagens träff i Ungdomens Hus var även Johan Berglund, som är med i ett ungdomsråd för Barentsregionen – de nordliga delarna av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det startades för åtta år sedan när politikerna i Barentssamarbetet insåg att det behövdes ett forum för ungdomar att lyfta frågor om hur man kan göra regionen mer attraktiv.

– Varje gång man är på träffar som den här kommer frågan om ett länsomfattande ungdomsråd upp, och det hör jag från beslutsfattare också. Det vi ser nu är nog bara starten på ungdomars inflytande i Norrbotten, jag tror att det är väldigt stora grejer på gång under de kommande åren, säger Johan Berglund.