Sedan åratal finns en det bostadshus i Svartöstaden som ska bort, det framgår av den plan som finns för stadsdelen. Det gäller tre hyreshus på Sandgatan, ett på Bolagsgatan samt den så kallade Ängesbygården vid Folkets hus (Blackis).

Enligt planen ska de tomter husen står på i dag bli antingen industrimark eller parker. Kommunens fastighetschef Mikael Wänstedt bekräftar planen men hänvisar i övrigt till Lenita Ericson, ordförande i tekniska nämnden.

– Frågan ska upp i fullmäktige på måndag och jag vill inte föregå det, säger han.

Artikelbild

| Rivs? Ett hyreshus på Bolagsgatan som ligger på fel plats och därmed hotas av rivning.

Kuriren talar med Ericsson sent på fredagen:

– Det finns en plan och den ska förverkligas. Men när det ska ske och i vilken takt det ska jag försöka förklara på ett pedagogiskt sätt i fullmäktige och jag behöver helgen på mig för det. Och finns inget beslut om rivning i dag, säger hon.

Rättvisepartiet motsätter sig rivningsplanen. Det är partiets gruppledare Jonas Brännberg som skrivit interpellationen till dagens kommunfullmäktige.

– En del av husen var aktuella för rivning redan 2005 men då ändrade sig Socialdemokraterna och lovade att husen skulle få stå kvar i minst tio år, säger han.

Artikelbild

| Rivs? Ett äldre trähus på Sandgatan som står på parkmark och därmed är hotat.

Brännberg menar att det finns tre goda skäl till att inte riva.

– Kulturmiljön, där är Svartöstaden av riksintresse. Sedan har vi en stor bostadsbrist. Dessutom har även kulturmiljön ett socialt innehåll. Det ska finnas plats för alla, även de som inte har så mycket pengar, eller inte vill lägga mycket pengar på sitt boende. Dessa lägenheter har låg standard men är full beboeliga och det måste finnas såna bostäder också, säger han.

RS får stöd av Jan Nyberg, Miljöpartiets första namn i kommunvalet.

– Det är extra tokigt i det här läget. Vi har ju en akut bostadsbrist och det vore bättre att rusta husen eller sälja till någon som vill rusta dem, säger han.