Syftet med stipendiet som årligen delas ut av Kiruna kommun är att göra kommunen mer känt inom konstnärskretsar som ett värdefullt och intressant motivområde. Dessutom vill man genom stipendiet också stimulera konstintresset i kommunen.

Stipendiebeloppet är på 30.000 kronor och kommunen kommer utöver det också att köpa in konst av stipendiaten för motsvarande belopp. Under senhösten kommer en konstutställning med Maria Jokitalos konst att anordnas i stadshuset.

Omsorgsfullt och vitalt

Artikelbild

Maria Jokitalo är 34 år och har studerat på Kungliga konsthögskolan i Stockholm, på universitet i Thailand, konstskola i Finland och i Falkenberg. Juryns motivering löd: "Maria Jokitalo har tilldelats Kirunastipendiet 2014 för sitt omsorgsfulla och vitala måleri. Hon gestaltar en lekfull symbolvärlds som både är tilldragande och kuslig. Mörker möter starka färger och en angelägen, samtida berättelse tar sin början".