Kommunens bostadsbolag Lulebo står inför omfattande renoveringar av sina bostadsområden som i många fall är byggda på 60- och 70-talen. Nu inleder bolaget en samverkan med forskare på Luleå tekniska universitet (LTU) där attraktivt samhällsbyggande är ett stort forskningsområde.

– Det passar oss ypperligt och ger oss en chans att hitta bättre och effektivare processer vid renoveringar, säger Sari Ekblom, Lulebos tillträdande vd.

LTU:s forskare ska främst bistå med att höja energieffektiviteten, skapa ett kostnadseffektivt underhåll samt förbättra den sociala hållbarheten inom Luleås bostadsområden.

Artikelbild

| Ömsesidigt. Både Lulebo och LTU har nytta av samarbetet menar professor Thomas Olofsson.

Thomas Olofsson är professor inom byggproduktion.

– Forskningens fokus ligger på byggandet av väl fungerande städer med hållbara system för bostäder och infrastruktur även i kalla klimat. Vi är övertygade om att samarbetet gynnar båda parter, säger han.

Den kunskap som nås kan nyttjas över hela landet menar Olofsson.

– Alla bostadsbolag brottas med de här frågorna, säger han.

Artikelbild

| Samverkar. Lulebo och LTU inleder ett samarbete för renoveringar av bostadsområden. Conny Bergwall och Sari Ekblom Lulebo med professorna Thomas Olofsson och Kristina L Nilsson, LTU.

– När större områden renoveras gäller det att ta till vara de kvaliteter som finns och förstärka styrkorna, säger Kristina L Nilsson, professor i arkitektur.

Hon menar också att renoveringar inte får leda att hyrorna rusar i höjden.

– Människor ska kunna bo kvar, säger hon.

Lulebo har också i uppdrag att bygga nytt i befintliga områden genom så kallad förtätning.

– Då gäller det att inte bygga bort de kvaliteter som området har utan inrikta sig på att komplettera dem, säger Kristina L Nilsson.

Första objekt för samarbetet kan bli höghusen på Vinkelgränd i Örnäset.