Annons

”Vi måste få till ett samarbete mellan partierna”

Som första namn på valsedeln för Sverigedemokraterna i Luleå står Bo Larsson, den tidigare stadsarkitekten. Han har mycket tankar och visioner kring framtiden, men för att nå dem har han först en viktig uppgift: ”Vi måste få till ett samarbete mellan partierna”, säger han.

Politik 1 juli 2022 12:50
Detta är en annons som är köpt av ett företag.

Den 78-årige Bo (SD) har en tydlig vision för hur samhället ska se ut: det ska vara bra för alla. Och för att nå dit behövs en dialog som sträcker sig över partigränserna. 

– Samarbete är A och O för att komma framåt. Man måste hitta vägar för att enas om saker för att kunna komma vidare och faktiskt skapa förändring. Vi behöver ha högt i tak och vilja att kunna samarbeta för att kunna föra Luleå framåt, säger han. 

För Bo, som anslöt till partiet så sent som i år, landade valet på Sverigedemokraterna för att han tror sig ha störst möjlighet att uppnå förändring på sin position där.  

– Det som var viktigt när jag var liten var att man ska göra rätt för sig. Man ska inte kosta samhället mer än man bidrar med. Jag tycker att SD har mycket av detta i sin politik.  

Han fortsätter: 

– De har gått i bräschen för att lösa många av de svårigheter som Sverige står inför. Problem som mötts av godtyckligt agerande från andra partier under lång tid. Nu känns det som att dessa frågor börjat tas på allvar.   

Och om förtroendet att väljas till första namn på vallistan säger han följande: 

– Jag är ung och stark, jobbet i sig blir inget tungt! 

För Bo är frågan om skola, äldre- och sjukvård och en levande landsbygd av extra vikt. Det är grundbultar som ska fungera för att Luleå ska vara en attraktiv kommun. Mycket fungerar bra, men man ska inte nöja sig där, enligt Bo.  

– Bra är bra, men bra kan bli bättre. Vi behöver fortsätta utveckla de delar som människor behöver för att kunna leva här – överallt! Utan skolor på landsbygden har vi snart ingen landsbygd till exempel, vad har vi för land då? 

Som tidigare stadsarkitekt har han dessutom en del synpunkter på den förtätning som just nu är ett faktum.  

– Är det något vi här i Norrland saknar så är det människor, inte plats. Vi behöver inte förtäta, det ger inga billigare lägenheter och leder enbart till en stad utan, vad jag brukar kalla, oaser – grönområden där vi möts, där livet sker.  

Han utvecklar resonemanget kring hur han tycker att Luleå bör växa i stället:

– Vi behöver bygga upp för en lång stad och börja planera med hjärna, inte med hjärta. Jag tycker att vi bör dra lärdom av de andra nordiska länderna med samma klimat och liknande utmaningar som oss. Genom att föra ihop några av deras arkitekter med våra egna så kan de tillsammans sätta sig ner, skanna av och funderar över helheten tillsammans med våra politiker.

Han poängterar flygets, järnvägens och båttrafikens centrala roll för Luleås framtid och framhåller vikten av att lägga upp en ordentlig plan innan man – som han uttrycker det – ”börjar dutta”. Han själv har en tydlig bild av vilken riktning man bör ta.

– Vi måste skapa en stad där Luleå möter Boden i en bandstad: Lubo. Då har vi allt!  

Inför framtiden står även strandsskyddsfrågan högt upp på Bos lista. 

– Det är en fråga som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Strandskyddet är i grunden något bra, men det behöver nyanseras. Förutsättningarna ser inte likadana ut i hela landet.

Och till andra partier har han en tydlig uppmaning: 

– Prata med oss! Vi är inte så hemska. Vi har lite olika agendor, förstås, men vi måste ju prata med varandra. Vi måste få till ett samarbete mellan partierna och vi alla vill ju medborgarnas bästa. 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Kuriren.