Annonssamarbete med Sjukvårdspartiet

”Vi behöver fler vårdplatser”

Att lösa behovet av vårdplatser och ha personal tillgänglig är viktiga frågor på Sjukvårdspartiets agenda inför valet. ”Idag är det brist på personal i hela riket”, säger Kenneth Backgård, ordförande för Sjukvårdspartiet.

Sjukvårdspartiet, med ordförande Kenneth Backgård, satsade inför sommaren 20 miljoner kronor extra för att lösa vårdplatstillgången i regionen.

Sjukvårdspartiet, med ordförande Kenneth Backgård, satsade inför sommaren 20 miljoner kronor extra för att lösa vårdplatstillgången i regionen.

Foto: Content Studio

Native2022-08-16 12:35
Detta är ett annonssamarbete.

På grund av personalbrist har antalet vårdplatser minskat på Sunderby sjukhus och operationer har ställts in som följd. Inför sommaren satsade Sjukvårdspartiet 20 miljoner kronor extra för att lösa vårdplatstillgången, pengar som bland annat går till att betala ut extra höga ersättningar till personalen för att bemanna vårdplatser.

– Satsningen handlar både om hur vi ska lösa det i ett omedelbart perspektiv och på sikt. Det kan inte bara vara en tillfällig lösning, säger Kenneth Backgård.

Enligt krav från IVO, inspektionen för vård och omsorg, ska det finnas 180 tillgängliga vårdplatser på Sunderby sjukhus, platser som Kenneth Backgård menar finns fysiskt, men inte räcker till. 

– Sverige ligger lägst av alla OECD-länder när det kommer till antal tillgängliga vårdplatser per capita och dagens situation visar att det inte går, vi behöver fler vårdplatser i hela landet. På Sunderby sjukhus måste vi skapa 20–25 ytterligare, det vill säga drygt 200 vårdplatser för att verksamheterna ska få handlingsfrihet. Vi har just fattat beslut om det.

Sjukvårdspartiet vill också återöppna en avdelning för palliativ vård på Sunderby sjukhus samt snarast öppna en gynekologisk mottagning i Kiruna i avvaktan på Kiruna nya sjukhus. 

– Kvinnosjukvården är en mycket viktig fråga, säger Kenneth Backgård. 

Ett utbyggt utbildningssystem och uppvärdering av sjuksköterske- och undersköterskeyrkena är också viktiga frågor för partiet. Under en treårsperiod har Region Norrbotten satsat cirka 115 miljoner kronor i form av lönepåslag till dessa yrkesgrupper.

– All personal inom hälso- och sjukvård ska ha en lön som minst motsvarar en medianlön på rikssnittet, något som vi precis fattat beslut om. Tack vare vår omfördelning av resurser från administrativ överbyggnad till sjukvård så har vi råd med det, säger Kenneth Backgård.

Enligt statistik från Region Norrbotten finns det idag drygt 130 fler fastanställda läkare och lika många fler undersköterskor än det gjorde i december 2017. Endast en ytterligare sjuksköterska. Bristen på sjuksköterskor har bland annat lett till inställda operationer. För att hjälpa patienter att få vård i tid har Region Norrbotten inrättat en vårdgarantienhet och lagt 500 miljoner kronor på att patienter ska kunna få operationer på andra sjukhus i landet.

– Det handlar om att vi måste tillgodose patientsäkerheten. För att öka antalet operationer i egen regi behöver vi säkra upp vårdplatstillgången och se till att ha tillgänglig personal.

Sjukvårdspartiet menar att behovet av hälso- och sjukvård kommer att öka på grund av en ökad andel äldre i befolkningen och förväntad inflyttning och att de som utbildar sig till dessa yrken nu inte kommer att räcka till.

Kenneth Backgård menar även att det är svårare att hyra in personal från bemanningsföretag idag än tidigare och att det bland annat är kopplat till det geografiska läget. 

– Idag är det brist på personal överallt och den personal som hyrs ut väljer ofta något närmare sjukhus i stället för att komma till oss, säger han och fortsätter:

– Att vi dragit ner på den administrativa överbyggnaden gör att vi ekonomiskt faktiskt kan klara av merkostnader och investeringar på ett sätt som många andra regioner inte kan. Vi har på det sättet säkrat möjligheterna till fortsatta personalsatsningar och förbättrad arbetsmiljö.

Sjukvårdspartiet vill:

Öka antalet disponibla vårdplatser på Sunderby sjukhus till minst 205.

Att all personal inom Region Norrbottens hälso- och sjukvård ska ha en lön som minst motsvarar en medianlön på rikssnittet.

Återöppna en avdelning för palliativ vård på Sunderby sjukhus.

Öppna en gynekologisk mottagning i Kiruna i avvaktan på Kiruna nya sjukhus.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Kuriren.