Annonssamarbete med Utbildningen Attraktiv Arbetsgivare

De vill säkra framtidens talanger

Att hitta och behålla rätt kompetens är en utmaning för många - det var också huvudfokus i den första omgången av utbildningen Attraktiv arbetsgivare. “Denna utbildning har gett oss tid att fokusera på hur vi ska framåt”, säger Sofie Strömberg, HR-ansvarig på Skellefteå Taxi.

Det räcker inte med att bara att erbjuda ett jobb för att ansökningar ska trilla in. Attraktiv arbetsgivare är en ny utbildning för företag som vill utvecklas och säkra
framtida kompetenser.

Det räcker inte med att bara att erbjuda ett jobb för att ansökningar ska trilla in. Attraktiv arbetsgivare är en ny utbildning för företag som vill utvecklas och säkra framtida kompetenser.

Foto: Norr Media

Native2023-01-18 01:00
Detta är ett annonssamarbete.

Attraktiv arbetsgivare är en ny utbildning för företag som vill utvecklas och säkra framtida kompetenser. Utbildningen genomförs av Norr Media i samarbete med Tailorbird, och den första omgången ägde rum under hösten. Under fyra kurstillfällen fick deltagarna ta del av föreläsningar, framgångsrika företagsledare och diskussioner.

– Efter utbildningen har vi fått verktyg att bygga vidare på HSBs varumärke som funnits i 100 år. Vi har nu en plan hur vi behåller samt utvecklar ett attraktivt arbetsgivarvarumärke i minst 100 år till, säger Christine Aspgren, teamchef marknad och medlem hos HSB Norr.

undefined
Deltagare i Attraktiv Arbetsgivare 2022

Den första träffen gav deltagarna en chans att analysera sitt nuläge och önskat läge samt vilken kompetens de vill locka i framtiden. De fick även ta del av en omvärldsanalys om vad dagens och morgondagens unga arbetstagare efterfrågar. Sedan fick deltagarna skapa en People Plan, det innebär att identifiera vilken personal och kompetens ett företag behöver för att uppnå sin affärsplan.

– Vi tar med oss alla idéer från träffarna. Nu har vi påbörjat ett samarbete med en yrkeshögskola där vi hjälper till med praktikplatser som kan leda vidare till anställning, säger Jesper Janzén, vd på NIKAB och fortsätter:

– Vi har även skapat en people plan och tänker mer långsiktigt kring rekrytering. Sedan har vi startat NIKAB kids som är ett förmånskoncept för alla anställdas barn. 

Deltagare 2022

Nyhléns Hugosons ● Bravida ● HSB Norr ● Skellefteå Taxi ● Stark arkitekter ● NIKAB ● Länsstyrelsen ● Svensk hemleverans ● LTU Business ● YIT ● Björkdalsgruvan

undefined
"Vi tar med oss alla idéer från träffarna", säger Jesper Janzén, vd på NIKAB.

Det räcker inte med att bara att erbjuda ett jobb för att ansökningar ska trilla in. Tillsammans med affärsutvecklarna och varumärkesstrategerna Malin Holmström och Niklas Berg från Tailorbird fick deltagarna identifiera hur de ska få kompetent personal att välja deras företag som arbetsgivare.

– Vi har tittat mycket på helheten. Bland annat hur första intrycket är när man kommer till oss på intervju för att söka jobb och hur man kan underlätta det för anställda. Nu försöker vi hitta boenden till anställda för att göra det mer attraktivt att jobba här, säger Susanne Sundberg, HR-chef på Björkdalsgruvan.

undefined
Tillsammans med affärsutvecklarna och varumärkesstrategerna Malin Holmström och Niklas Berg från Tailorbird fick deltagarna identifiera hur de ska få kompetent personal att välja deras företag som arbetsgivare.

Caroline Ejebro, HR-partner på Länsstyrelsen lyfter att de under en tid jobbat systematiskt med frågor kopplade till utbildningen.

– Den här utbildningen har gett oss verktyg och kunskaper så att vi kan fortsätta vässa och utveckla vårt arbete med attraktiv arbetsgivare och säkra vår kompetensförsörjning på lång sikt, säger Caroline Ejebro och fortsätter:

– Våra medarbetare är en del av ett större sammanhang och får möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling både i Norrbotten, nationellt och internationellt. Länsstyrelsens olika uppdrag har stor betydelse för utvecklingen i samhället.

undefined
Deltagarna fick skapa en people plan tillsammans med Markus Åberg som är expert inom ämnet.

Målet efter avslutad utbildning är att alla deltagare ska känna sig säkra i hur de behöver jobba framåt för att stärka sitt varumärke, sin kompetensförsörjning och uppnå sin affärsplan.

– Vi har fått mycket fin inspiration från alla kursdeltagare och föreläsare. Men även fina verktyg som vi tar med oss i planeringen, både när det gäller nuvarande medarbetare och framtida medarbetare, säger Petter Larsson, delägare på Stark Arkitekter.

Attraktiv arbetsgivare

Under fyra kurstillfällen träffar deltagarna branschledande föreläsare och framgångsrika företagsledare. Praktiska moment varvas med strategiskt arbete i workshops med branschspecialister.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Kuriren.