RiVe räddade svenskt företag från rättighetsstöld

Tidigare anställda stal system och startade konkurrerande verksamhet på Malta. Med juridisk expertis från RiVe Juridiska Byrå lyckades det svenska bolaget vinna tvisten.

28 september 2020 09:39

Det var efter att två anställda systemutvecklare slutade arbeta inom ett relativt nystartat innovativt digitalt bolag med säte i Dalarna, som det plötsligt dök upp en konkurrent på Malta – med samma typ av digitala system. För företagsledningen var det självklart att det var duon, båda f.d anställda, som låg bakom uppstarten i utlandet och man kopplade snabbt in experthjälp från RiVe Juridiska Byrå

Eftersom systemet var utvecklat under det svenska bolagets namn låg de intellektuella rättigheterna hos deras tidigare arbetsgivare och man ansåg att de begått immaterialrättsbrott, brott mot konkurrensklausuler och brott mot lagen om företagshemligheter – vilket sammantaget orsakade bolaget stor skada. 

Det svenska bolaget uppskattade att man hade förlorat ungefär en halv miljon sedan det konkurrerande Maltesiska bolaget startat upp sin verksamhet, vilket vi bestämde oss för att konfrontera bolaget i Malta med, berättar Gustavsson, sakkunnig förhandlare vid RiVe Juridiska Byrå

Men att delge duon skadeståndskravet på Malta visade sig vara svårt. Efter hårt arbete från Rives specialgrupp, som har lång erfarenhet och ett gott nätverk utomlands, lyckades man nå motparten med hjälp av en maltesisk advokat.

Förutom att stänga ner den maltesiska verksamheten tog RiVe fram ett nytt avtal som gör att duon kommer att få mycket hårda ekonomiska konsekvenser om de startar upp den konkurrerande verksamhet igen. 

På Rive har man lång erfarenhet av att hjälpa nystartade bolag med att ta fram konkurrensklausuler och avtal som ger en grundtrygghet när det kommer till att förebygga konkurrerande verksamhet, skydda företagets företagshemligheter och även deras övriga immaterialrätt. 

När det gäller nya bolag är det inte ovanligt att man inte lägger ner så mycket tid på att framställa säkra konkurrensklausuler. Men det är viktigt att man gör det och tar hjälp av en specialist. På så vis minimerar man risken för att anställda ska stjäla företagshemligheter och på så vis skapa konkurrerande verksamheter, vilket kan leda till mycket stora intäktsförluster, säger Karl Gustavsson vid RiVe. 

Företrädaren för det svenska bolaget är efter förhandlingarna mycket nöjd med utgången och har nu försäkrat sig om att inte drabbas av intäktsförluster igen på grund av konkurrerande verksamhet. 

Vi kommer att ha ett visst öga på duon i åren framöver, försäkrar RiVe’s Gustavsson. 

Från

Compexia Law Group