Detta är ett annonssamarbete

Hållbar kommunikation allt viktigare för svenskarna – men företagen sjunker i trovärdighet

10 maj 2022 09:07

Kunder och personal ställer allt högre krav på företagens arbete med hållbarhet. Men en ny undersökning visar att svenska företags klimatkommunikation ofta brister i trovärdighet.

Svenskarna handlar i dag en stor del av sina produkter via nätet – år 2021 omsatte varuhandeln online cirka 143 miljarder kronor – och företagen behöver därför nå ut till konsumenterna i de digitala kanalerna. Dessa kanaler prioriteras högt av många företag och konkurrensen gör att det kan bli svårt att nå ut genom bruset.

Det företag som erbjuder den bästa produkten är därav inte alltid det företag som lockar till sig flest kunder. I marknadsföringsbranschen talas ofta om personlig och relationsbyggande kommunikation som en nyckel till att generera fler kunder – för att skapa ett förtroende.

Extern expertis inom digital marknadsföring

Företag kan i dag använda sig av flertalet metoder och strategier för att uppnå ökat förtroende genom kommunikation. Att upprätthålla dem över tid är ett tidskrävande arbete, varför många väljer att anlita hjälp från extern marknadsföringsbyrå.

Reynolds International Marketing, till exempel, är en byrå som hjälper företag till ökad försäljning genom kommunikation. Reynolds tillhandahåller tjänster inom bland annat e-postmarknadsföring, content marketing och copywriting. Expertis inom dessa områden kan vara nödvändig. Detta särskilt då undersökningar menar att trovärdighet i kommunikationen är bristfällig hos många företag.

Svenska företag brister i sin hållbarhetskommunikation

Hållbarhet har länge varit en viktig punkt hos företag, särskilt då kunder ställer allt högre krav på att företag verkar klimatsmart. Enligt PwC upplever nära hälften av alla svenska företag ett högre tryck kring hållbarhetsfrågor även från den egna personalen. Att som organisation kunna kommunicera, både externt och internt, hur man arbetar för klimatet är därmed en viktig faktor.

SB Insight har under 2022 genomfört en större undersökning där man ämnar förstå svenskarnas syn på företagens kommunikation kring hållbarhet. Här framgår att klimatförändringarna är den hållbarhetsfråga som flest svenskar verkar bry sig om. Vi oroar oss inte lika mycket för folkhälsan eller den biologiska mångfalden. 

Undersökningen visar att 49 procent av svenskarna har en positiv inställning till att företagen arbetar med hållbarhetskommunikation. Men endast 27 procent uppger att de litar på det som kommuniceras. Det är fler, 33 procent, som menar att de till och med misstror företagen i deras kommunikation kring hållbarhet. Detta är 3 procentenheter högre jämfört med år 2021. 

Generisk kommunikation en anledning

SB Insights menar själva att de sjunkande siffrorna beror på att kommunikationen är ”för generisk”. En av anledningarna till detta tros vara att företagen känner sig pressade att kommunicera hållbarhet, vilket leder till låg kvalitet. 

Man påpekar även att mycket av kommunikationen hamnar farligt nära så kallad greenwashing, det vill säga att företaget målar en bild av att vara mer miljövänliga än vad man egentligen är.

Enligt undersökningen är de svenska företagen marginellt sämre på hållbarhetskommunikation än sina grannländer, där antalet som misstror kommunikationen ser ut enligt följande:

Norge: 24%

Danmark: 31%

Finland: 32%

Hållbarhet påverkar köpbeslutet hos fler än två tredjedelar

Att bortprioritera kommunikationen kring hållbarhet kan ge stora negativa konsekvenser för företagen. I undersökningen uppger nämligen 72 procent av de tillfrågade svenskarna att hållbarhetsfrågor påverkar deras köpbeslut i viss eller stor utsträckning. Dessa dryga två tredjedelar av svenskarna väljer sannolikt ett företag som står för högkvalitativ och trovärdig hållbarhetskommunikation.

Från

rimarketing.se