Arbetsrätt för dig som arbetar hemifrån

Under 2020 jobbade många svenskar hemifrån och det kommer med stor sannolikhet att fortsätta under stora delar av nästa år. En arbetstagare som använder bostaden som kontor är fortfarande skyddad av arbetsrätten och arbetsgivaren måste följa flera krav.

18 december 2020 17:04

I Sverige jobbade flest människor hemifrån under vecka 11, sedan avtog det under hösten när många gick tillbaka till sina vanliga arbetsplatser. Nu rekommenderar regeringen att fler börjar jobba hemifrån igen och de har därför bett Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket att sammanställa en handbok med krav som ställs på arbetsgivarna vid distansarbete.

Enligt arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) innebär handboken att kraven som ställs på arbetsgivare vid hemarbete blir konkreta. Följs inte kraven kan det leda till att arbetsgivarna måste betala skadestånd om det är ett allvarligt arbetsmiljöbrott.

Ett allvarligt arbetsmiljöbrott kan till exempel vara att det inte finns tillräckligt med skyddsutrustning på arbetsplatsen eller att arbetstagare måste vara på arbetsplatsen när det egentligen är säkrare och möjligt med distansarbete. Juridiska byråer som RiVe är experter på arbetsrätt och gör kostnadsfria bedömningar om ärenden för både arbetstagare och arbetsgivare. Att själv avgöra vad som är ett arbetsmiljöbrott kan vara svårt när arbetsplatserna förändras genom hemarbete.

Arbetsgivare har ansvar för alla arbetstagares arbetsmiljö och det inkluderar personer som arbetar hemifrån. Det kan innebära att det finns tillräcklig utrustning som till exempel en stationär dator, tillgång till teknisk hjälp och bra belysning. Det är framförallt viktigt för anställda som arbetar längre perioder på distans.

Enligt Sveriges arbetsrätt ska även arbetsgivaren göra riskbedömningar och vidta lämpliga åtgärder utifrån dem. Riskbedömningar kan genomföras genom att anställda svarar på frågor om arbetsmiljön, via samtal eller möten där den anställda går igenom bostadens arbetsmiljö.

Arbetsmiljö omfattar även sociala och organisatoriska aspekter. Det största problemet vid distansarbete är social isolering. Arbetsgivare bör därför uppmuntra till distansmöten med kollegor, uppföljningar med varandra under arbetsdagen och andra försök till social kontakt. Samarbetet mellan kollegor omfattas också av arbetsrätten eftersom det påverkar arbetsmiljön. Det bör därför finnas flera digitala kommunikationsvägar som de anställda kan använda för att samarbeta.

Ett annat problem vid hemarbete är att gränserna mellan arbetsliv och privatliv kan suddas ut, något som också kan betraktas som ett arbetsmiljöproblem. Det måste därför finnas med i riskbedömningen och motverkas genom att arbetsgivaren sätter tydliga gränser för arbetstiden.

Anställda personer har också ansvar för arbetsmiljön och måste vara en del av att skapa goda arbetsförhållanden. Det är något som är extra viktigt eftersom arbetsgivaren kan ha svårt att upptäcka risker vid distansarbete. Arbetsgivare och anställda måste därför samarbeta för att skapa en bra arbetsmiljö.

Från

Compexia Law Group