Annonssamarbete med Socialdemokraterna

”Alla har rätt till en bra och jämlik äldreomsorg”

Inga privatiseringar, nya utbildningsmöjligheter och fler tillsvidareanställda. Så vill Socialdemokraterna att äldreomsorgen i Luleå ska utvecklas.

Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), ordförande i socialnämnden och Fredrik Hansson (S), kommunalråd i Luleå.

Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), ordförande i socialnämnden och Fredrik Hansson (S), kommunalråd i Luleå.

Foto: Socialdemokraterna Luleå

Native2022-08-19 10:49
Detta är ett annonssamarbete.

På nationellt plan pratar Socialdemokraterna om att ta tillbaka den demokratiska kontrollen av välfärden. Inom äldreomsorgen i Luleå handlar det om att behålla den. 

– Vi har ingen privat äldreomsorg i Luleå idag och det tycker jag är bra. Luleås skattepengar ska användas till välfärd, inte plockas ut som vinst. Äldreomsorgen ska styras av människors behov, inte av marknaden, säger Fredrik Hansson (S), kommunalråd Luleå och fortsätter:

– Alla har rätt till en bra och jämlik äldreomsorg. Vård ska ges på lika villkor, det ska inte bero på tjockleken på plånboken.

Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), ordförande i socialnämnden håller med:

– Privatiserar vi förlorar vi också insynen och därmed möjligheten att se avvikelser och göra förbättringar. För oss är det viktigt att Luleå kommuns skattepengar används inom kärnverksamheterna.

Det råder brist på personal inom äldreomsorgen i Luleå och Socialdemokraterna har konkreta förslag för att attrahera personal. Fler tillsvidareanställda är ett tydligt mål. 

– Vi vill ge personal som arbetar inom hemtjänsten idag, men inte har utbildning, möjlighet att utbilda sig till undersköterska på arbetstid. De får plugga 50 procent med full lön. Det är en del av Äldreomsorgslyftet som regeringen införde under 2021, berättar Bodil. 

För att behålla kompetens inom äldreomsorgen vill Socialdemokraterna att de som önskar ska ha möjlighet att arbeta vidare efter pensionen. Socialdemokraterna i Luleå vill även erbjuda specialistutbildningar för undersköterskor inom till exempel palliativ vård, demens eller sårvård.

– Det är ett sätt för yrkesgruppen att vidareutbilda sig, höja sin kompetens och få upp lönen. Det ger fler karriärvägar samtidigt som det avlastar sjuksköterskor från vissa uppdrag, säger Fredrik Hansson.

En viktig del för att locka fler till äldreomsorgen är att vara en attraktiv arbetsgivare. Socialdemokraterna har infört att alla som går ut det lokala omvårdnadsprogrammet på gymnasiet är garanterade jobb inom kommunen. Socialdemokraterna i Luleå låg även bakom att införa heltid som norm inom vård- och omsorgsyrken, något som Luleå var bland de första kommunerna att införa.

– Våra medarbetare är viktiga! Vi har nyligen gjort en politisk satsning på arbetskläder till våra 2 200 anställda inom socialförvaltningens vård och omsorg. Det är en kvinnodominerad bransch så det är också en viktig jämställdhetsfråga, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik och fortsätter:

– Delaktighet i schemaläggningen är en annan fråga som vi arbetar med och kommer att fortsätta med under hösten. 

Luleå ska växa vilket även kommer att beröra äldreomsorgen. Det är viktigt att följa den demografiska utvecklingen för att se vilka behov som finns. Förutom mer personal kommer även fler äldreboenden att behövas. 

– Vi tar höjd och bygger för att säkerställa att det finns plats. Vi har byggt två nya boenden på Bergviken och Kronan och prognosen visar att vi behöver ett till och även fler gruppboenden. Vi vill också se en sammanhållen korttidsvård där vi genom att samla kompetens kan höja kvaliteten inom det området, säger Fredrik Hansson.

För Socialdemokraterna är de äldres hälsa en viktig fråga. De arbetar för en ökad kvalitet på äldres måltidsmiljö och har bland annat satsat på fler mötesplatser i kommunen.

– Våra äldre ska ha ett friskt liv, en väl fungerande fritid och må bra psykiskt. Idag vill fler bo hemma längre vilket vi vill ska vara möjligt genom hemtjänst och hemsjukvård, säger Bodil och Fredrik fyller i:

– Det är viktigt att det finns olika typer av boenden för äldre eftersom behoven skiljer sig åt. Vi har infört nyckelfri hemtjänst och anställt aktivitetssamordnare och fler sjuksköterskor. Det ger våra äldre ökad trygghet, högre livskvalitet och bättre vård.

Socialdemokraterna Luleå

Vill du veta mer om Socialdemokraterna i Luleås politik, besök deras hemsida. Här kan du läsa om partiets vallöften och åsikter inför valet 2022.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Kuriren.