Vindkraftsföretag byter ägare och namn

Svevind solutions köps upp av sin egen företagsledning och byter namn till W3 energy.

9 december 2019 15:37

Företaget har tidigare ägts till 70 procent av Svevind AB, med Per Olofsson och René Pforte som delägare på 15 procent vardera. Nu köps hela bolaget av ett nybildat ägarbolag, med Per Olofsson som majoritetsägare och Pär Dunder som minoritetsägare.

I och med uppköpet blir företaget en helt svenskägd och oberoende aktör inom drift, service och optimering av vindkraftparker i Norden.

– Det finns en erkänt hög kompetensnivå hos medarbetarna och med W3 energy ser vi fram emot att hjälpa både befintliga och nya kunder med att förvalta deras investeringar i vindkraft, säger den nye majoritetsägaren Per Olofsson.

I dag är driften av Markbygden Ett företagets största åtagande. Vindkraftparken utanför Piteå består just nu av 179 turbiner, och fullt utbyggd kommer hela Markbygden med alla tre faser att utgöras av hela 1101 turbiner och därmed vara Europas största landbaserade vindkraftpark.

Per Olofsson menar att flera faktorer ligger bakom beslutet att gå in som majoritetsägare av W3 energy:

– Bolagets medarbetare sitter på en unik spetskompetens. Dessutom har vi ett erbjudande som är starkt efterfrågat på marknaden. Det byggs väldigt mycket vindkraft i Sverige där dagens produktion i drift på 19 TWh ska byggas på med ytterligare 24 TWh de närmaste fem åren. I den utvecklingen vill W3 energy vara en viktig partner, med precis den erfarenhet och lokala närvaro som både svenska och internationella vindparksägare efterfrågar.

Även Mikael Kyrk, operativ chef för Svevind AB, är positiv till affären.

– Vi är oerhört stolta över att ha fungerat som en affärsinkubator, där vi nu kommit överens om ledningens utköp. Svevinds tillväxt på internationella marknader fortsätter och vi kommer att stärka vår företagsorganisation för de nya marknaderna. I framtiden avser vi ett samarbete med W3 energy, säger Mikael Kyrk.

I samband med affären genomförs en förändring i ledarkonstellationen, där de nya ägarna byter roller med varandra. Det betyder att Per Olofsson blir ny styrelseordförande och Pär Dunder tar över som vd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Tervaniemi