Turistföretaget vinner näringslivspris

Nu är vinnaren av Almis och region Norrbottens näringslivspris 2019 korad – får 50 000 kronor.

19 november 2019 13:27

Norrbottens näringslivspris går i år till Explore the north med Sara Ljunggren och Johan Väisänen bakom rodret. Priset delas ut av Almi företagspartner nord och region Norrbotten och syftet är att synliggöra framgångsrika företagare och därigenom stimulera näringslivsutvecklingen i länet.

Sara Ljunggren och Johan Väisänen startade Explore the north 2005. De är bland annat aktuella med en stor satsning på Luppioberget och har sedan tidigare utvecklat och drivit anläggningar i Lannavaara, Kangos och Tärendö.

Motiveringen lyder:

Med insikten om attraktionskraften i vår nordliga miljö har Sara Ljunggren och Johan Väisänen satt norrbottniska resmål som Lannavaara, Särkimukka och Tärendö på världskartan. Genom en unik marknadsbearbetning har man byggt upp ett lojalitetsbaserat samarbete med reseagenter världen över.

Förutom ett internationellt kundunderlag har Sara och Johan även skapat arbetstillfällen. Som glesbygdsföretag har de insett vikten av att ta tillvara alla tillgängliga resurser och därmed skapat en arbetsplats präglad av etnisk mångfald och jämställdhet. Paret drivs av viljan att ständigt förbättra verksamheten och framtidsvisionerna inkluderar övertagande av destinationer samt etablering av gränsöverskridande verksamhet i Norge och Finland.

Sara och Johan är stimulerande förebilder som visar på professionellt företagande och god etik - därför erhåller de Almi Företagspartner Nord och Region Norrbottens gemensamma Näringslivspris 2019.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Parmhed