Hälsotrenderna ökar bärförsäljningen

År 1972, under namnet Norrfrys, startade Polarica sin verksamhet i Haparanda. Sedan dess har företaget vuxit både nationellt och internationellt. ”För närvarande är exotiska bär under tydlig tillväxt”, säger vd:n Jukka Kristo.

15 juni 2019 15:00

Idag har Polarica bär cirka 150 heltidsanställda och cirka 80 stycken säsongsarbetare. På grund av den säsongsbetonade verksamheten använder de sig även av runt 1 800 thailändska bärplockare i Sverige och Finland.

– Vi har en reviderad standardiserad process för hur man hanterar thailändska plockare. Det är och har varit en viktig del av vår verksamhet att ta väl hand om alla våra intressenter. Dessutom är det mycket viktigt för våra kunder att vi är en ansvarig aktör inom bärbranschen med transparenta och granskade processer, säger Jukka Kristo, vd för Polarica bär.

I dagsläget finns Polarica bär i Sverige, Finland, Ryssland och Polen, där de exporterar till olika kunder baserade i Europa och Asien.

Men trots expansionen står företaget med stadiga fötter och rötter kvar i midnattssolens land Haparanda – både nära natur och råvaror.

– Jag ser inget behov av att flytta vårt huvudkontor. Eftersom en viktig del av vår verksamhet är relaterad till nordiska bär, men även med tanke på inköp av skogsbär från Sverige och Finland ligger vi strategiskt bra.

– Konkurrensen är hård, speciellt från Östeuropa. Vår fabrik i Polen är mer inriktad på odlade bär och frukter, medan de nordiska länderna har övervägande skogsbär. Vårt sortiment omfattar bär som inte kan odlas i Sverige, exempelvis mango, ananas, drakefrukter med mera. Men den viktigaste delen av vår verksamhet är nordiska bär, affärsvolymen är beroende av säsongen i norden.

Ser ni olika bärtrender?

– Ja det gör vi, exotiska bär är för närvarande en tydlig tillväxtförare, men all bärförsäljning har ökat som en del av hälso- och gröna miljötrender, säger han.

Polarica levererar bär under hela året, och har säljtoppen strax efter bärsäsongen. Under högsäsongen görs majoriteten av deras kundavtal. Det största kundsegmentet och som representerar cirka 48 procent av Polarica bärs totala omsättning är detaljhandeln. Strax efter kommer industrin med 40 procent, och livsmedelsservice på 12 procent.

– Vi anstränger oss för att arbeta med högklassiga råvaror, kundanpassade produkter och produktion med den senaste tekniken för minsta möjliga miljöpåverkan. Polarica är ett dynamiskt och framåtriktat företag från hjärtat. Vi har ett starkt engagemang och är i nära samarbete med våra kunder och leverantörer för att tillsammans utveckla bärindustrin framåt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Stridsman