De senaste två månaderna har Fastighetsmäklarförbundet och Valueguard rapporterat om hur antalet mäklare som tror på prisnedgång har blivit fler än de som tror på prisuppgång. Resultatet för månadens mäklarpanel visar att 47 procent tror att priserna kommer att gå ned den kommande tremånadersperioden. Bara 14 procent tror på prisuppgång och fyra av tio tror på stillastående priser.

– Det är naturligt att fler mäklare tror på fortsatt prisnedgång. De förutspår prisbilden under en period då de sitter med en hel del osålda objekt samtidigt som intresset för att köpa bostad minskar när människor har fullt upp med kommande storhelger. I januari drar marknaden igång på nytt med många nya bostäder till försäljning. I kombination med tidigare osålda objekt skapar det dock ett större utbud som i sin tur leder till lägre priser, säger Carolina Stegman.

Hon menar dock att detta inte behöver säga något om prisutvecklingen under våren.

– De konsumenter som avvaktat med att köpa boende under den turbulenta hösten kommer troligen att behöva köpa i vår. Människors byte av bostad är i de flesta fall behovsstyrt och det man som konsument ska tänka på är att man köper och säljer på samma bostadsmarknad och därför inte behöver känna någon större oro att ge sig ut på marknaden.