Den starka konjunkturen har gjort att det gått bättre för företagen i Norrbotten än vad de väntat sig. De flesta av länets företag ser även ljust på framtiden.

Det framkommer i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Norrbotten, som presenteras i dag. Prognosen bygger på intervjuer som gjorts under våren med nästan 700 arbetsgivare i Norrbotten.

Mest optimistiska inför framtiden är länets företagare inom information och kommunikation, bygg samt hotell och restaurang.

Samtidigt som arbetslösheten sjunker kommer efterfrågan på arbetskraft att öka, vilket är en stor utmaning i länet. Allt fler arbetsgivare säger sig ha svårare att få tag på arbetskraft. Dessutom minskar befolkningen i arbetsför ålder.

– Bristen på arbetskraft kan göra att företagen inte kan växa, trots att det är en urstark konjunktur. Då måste vi ta tillvara den kompetens vi har i den arbetskraft vi faktiskt har. Till exempel nyanlända, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och de som varit arbetslösa lång tid. Det är ett måste för att klara vår framtida välfärd i Norrbotten, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå och Boden.

Den relativa arbetslösheten i Norrbottens län är lägre än riksgenomsnittet. I slutet av 2017 var cirka 8 550 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det motsvarade en relativ arbetslöshet på omkring 6,7 procent (motsvarande siffra för riket är 7,4 procent) av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen 16-64 år.

Antalet inskrivna arbetslösa bedöms enligt Arbetsförmedlingen ha minskat till cirka 8 000 i slutet av 2018, vilket innebär en relativ arbetslöshet på cirka 6,4 procent. Minskningen bedöms sedan fortsätta med cirka 600 personer fram till slutet av 2019, vilket innebär en relativ arbetslöshet på strax under 6 procent.