Ledare: Ett nytt Arktis

3 maj 2012 06:00

Det är gråkallt och duggregn. I en kongresshall i Montreal har 2.400 personer från 47 länder samlats till polarforskningskonferens.

Alla verkar vara där. Forskare, politiker, meteorologer, diplomater, företrädare för miljöorganisationer, oljebolag och företag som utvecklar utrustning för att undersöka havsbotten.

Under sex dagar går de på seminarier och föreläsningar, debatterar i paneler, minglar och snurrar runt i utställningssalen.

Jag tror att varenda en på plats i Montreal säger att polerna förändras snabbt, snabbare än vi kunnat föreställa oss. Men på vilket sätt? Och varför är det viktigt?

Två av talarna under invigningen sammanfattade ganska bra vad det handlar om.

Först; Jean Charest, Quebecs premiärminister, som presenterade sin 25-årsplan för att utveckla de norra delarna av provinsen. Offentliga investeringar för totalt 80 miljarder kanadensiska dollar ska främja gruvnäring, oljeutvinning och skogsindustrin och samtidigt förstärka Montreal som ett globalt centrum för naturresurser.

Och lite senare; Gro Harlem Brundtland, upphovskvinnan till själva begreppet hållbar utveckling, som kallade på mod och skarpt politiskt beslutsfattande i miljöfrågor.

"Polaråret har gett oss en bättre förståelse för polarområdenas betydelse för klimatet. Det kommer att ske stora förändringar i dessa områden som kommer att öppna för mer mänsklig aktivitet. Då har vi inte råd att göra fel, utan behovet av polarforskning är större än det varit någonsin."

Alla känner till att klimatförändringen skapar stora problem. Men inte bara. Samtidigt förändras förutsättningarna för att bedriva fiske, sjöfart, energiutvinning och turism. Tillsammans med teknikutveckling ger klimatförändringen även ekonomisk vinning och social omvandling i polarområden.

Nordpolen och Sydpolen är två av de mest avlägsna och isolerade platserna i världen. Men just nu ligger regionerna i framkant. Oavsett vad man tror är orsaken bakom, så står det klart att isen smälter. Temperaturen i Arktis ökar dubbelt så snabbt som i resten av världen. Och det som händer vid polerna påverkar resten av jordklotet.

Målet med den stora forskarkonferensen är att kunskaperna om smältande polarisar äntligen ska börja användas. Det är viktigt för politikernas beslutsfattande. Det är viktigt för företagens strategier.

Sverige, som ordförandeland i Arktiska rådet, har en viktig roll att se till så att forskningen når ut till dem som har makt att påverka.

Men hur påverkar utvecklingen Sverige och världen? Och vilken utveckling vill vi ha?

Under två dagar fördjupar sig Kurirens ledarsida i de arktiska frågorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Eriksson